Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Donacije

Podržite Val-Znanje donacijama. HVALA!

Iznos: 

Orgonske piramide i orgoniti

    

Metafizika


DuhovnostŠto je to duhovnost?! Naravno, u današnjim vremenima kada si čovjek postavi jedno ovakvo pitanje, on jednostavno može otići na internet i potražiti odgovor. Tako, ako odemo na hrvatsku verziju Wikipedije, tamo nalazimo sljedeću definiciju duhovnosti:

„Duhovnost je stanje svijesti u kojem se čovjek predaje razvoju vlastitog duha, kroz vjersku posvećenost Bogu. Sama riječ ima korijen u latinskom, spiritus, udah, disanje, duh.[1] Pojam duhovnosti usko se vezuje uz religiju, no on može označavati i duševno stanje u kojemu čovjek svoju pozornost okreće prema onome što se ne nalazi u njegovoj neposrednoj okolini. Primjerice, proučavanje povijesti ili pisanje poezije, su neki od nevjerskih oblika duhovnosti.
Biti duhovna osoba znači stavljati vječno, metafizičko, i nematerijalno ispred prolaznog, svjetovnog i tvarnog.

Duhovnost se provodi molitvom, meditacijom i moralnim življenjem.

Kao zajednički nazivnik duhovnost obuhvaća sve ljudske djelatnosti koje su usmjerene prema nematerijalnom duhovnom području (najčešće vjerske naravi), premda može obuhvaćati i umjetničko stvaralačko djelovanje.

Elemenat duhovnog/spiritualnog, kao osnovni element svojevrsnih filozofskoh nazora, izvor i prapočelo sviju stvari nalazi u transcedentnom, vrhunaravnom. Najviše je prisutan u filozofskom pravcu idealizma, te srodnim duhovnim pokretima koji nadnaravnu stvarnost uzimaju kao svoju glavnu ishodišnu točku“.

Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Duhovnost

**

Naravno, u ovoj našoj realnosti, duhovnost ne bi bila duhovnost kad ne bi imala i srpsku verziju:

„Duhovnost je stanje svijesti u kojem se čovjek predaje razvoju vlastitog duha. Sama riječ potiče iz latinskog: spiritus = duh, ili spiro „dišem“.

Duhovnost može biti, ali ne mora, povezana sa religijskom posvećenošću Bogu. Pojam duhovnosti usko se vezuje uz religiju, ali on može označavati i duševno stanje u kojemu čovjek svoju pažnju okreće prema onome što se ne nalazi u njegovoj neposrednoj okolini. Na primjer, bavljenje filozofijom ili pisanje poezije, su neki od ne-vjerskih oblika duhovnosti.

Biti duhovna osoba znači stavljati duhovno, metafizičko, i nematerijalno ispred prolaznog, svjetovnog i materijalnog.
Duhovnost se provodi molitvom, meditacijom i moralnim življenjem.

Izvor: http://sr.wikipedia.org/wiki/Duhovnost

**

Naravno, koliko izvora toliko i različitih tumačenja jednog te istog pojma, međutim, kako vidimo, nekim čudom i hrvatska i srpska definicija se slažu u nečemu, kao što je npr. to da se „duhovnost provodi molitvom, meditacijom i moralnim življenjem“ kao i da „duhovne osobe stavljaju duhovno, metafizičko i prolazno ispred svjetovnog i materijalnog...“

Ukoliko pogledamo i definiciju u engleskoj verziji, primjetićemo da su one dvije naše verzije posudile malo materijala i otamo, što ukazuje na neke znakove onog starog, dobrog, bratstva i jedinstva, međutim, englesku verziju nećemo ovdje navoditi, čisto da ne komplikujemo stvar.

Naravno, u svim verzijama se vidi tendencija da se duhovnost poistovjećuje i sa religijom a koliko znamo iz istorije ove planete, milioni ljudi su zbrisani s lica zemlje čisto iz razloga što su se njihove interpretacije duhovnog, metafizičkog i nematerijalnog, razlikovale od zvaničnih ili religijskih; ili su pripadali nekoj religiji koja je drugačije tumačila duhovno, metafizičko i nematerijalno.

Doduše, srpska verzija duhovnosti je nešto širokogrudnija jer dozvoljava i mogućnost razvijanja vlastitog duha bez posvećenosti bogu! Međutim, kako vidimo, duša kao komponenta ljudskog bića se nekim čudom ne uključuje u duhovnost ni u jednoj njenoj verziji, što znači da ovdje imamo: duhovnost-bez-duše?! Čini se da to nije nimalo slučajno, kako ćemo vidjeti kasnije!?

Ne moramo ni pominjati to da je duhovnost slično kao i religija, bazirana više na vjerovanju, nego na nekom znanju ili razumijevanju.

Um caruje

Ukoliko uzmemo u obzir to da se jedno normalno ljudsko biće, pored fizičkog tijela, sastoji od tri komponente, dakle, komponente Uma, komponente Duha i komponente Duše, onda ćemo razumjeti da sve ovakve definicije potiču od komponente Uma. Naša komponenta Uma će nastojati da uvijek definiše ili interpretira sve pojmove i dešavanja s kojima se susreće u ovoj realnosti, međutim, tu se javlja problem što će ona, čisto zbog mira u kući, odnosno, nagona da drži sve pod svojom kontrolom, imati tendenciju da definiše i one pojmove i realitete kojima ona niti pripada, niti ima pristupa.

S obzirom da je čovjekova percepcija usko povezana sa stanjem njegovog uma, tako će se on uglavnom i ponašati u skladu sa očitavanjem realnosti uz pomoć te njegove komponente. Naravno, sada se javlja još jedan problem a to je činjenica da je komponenta uma sama po sebi veoma podložna programiranju izvana kao i projiciranju „svojih“ predubjeđenja i deluzija na vanjsku realnost, te je kao takva teško sposobna za neko njeno objektivnije očitavanje. To je ujedno i razlog zašto se sa metafizičke tačke gledišta čovjek smatra slijepim. On percipira realnost uglavnom sa platforme samo jedne od svojih komponenti a onda ulazi u interakciju s tom realnošću, gdje rezultate te svoje interakcije opet percipira uz pomoć iste komponente. Dakle, tu teško da može biti neke objektivnosti.

Sada ćemo uzeti u obzir Štajnerovo predstavljanje nekih nedostataka komponente Uma, kao i eventualne posljedice:

„Kad čovjek danas razmišlja isključivo svojim intelektom i snagom razuma, njegove misli uopće nisu ukorijenjene u stvarnosti. One se sve više i više pomiču u sjenovito postojanje...(…)

I današnji je čovjek potpuno lišen osjećaja za stvarnost. On živi unutar duhovnog elementa, ali je u isto vrijeme materijalist. Njegove misli - koje jesu duhovne, no ipak samo sjeno-misli - usmjerene su isključivo na materijalnu egzistenciju.

Stoga je drugi veliki proces ili događaj bio to da je čovjek postao više duhovan. Ali duhovna supstanca jednom derivirana iz tvari više ga ne čini duševnim.“

Izvor: Rudolf Steiner
Dornach, 13 maj, 1921

**

Pozadinu ovog „čudnog“ procesa čovjekovog postajanja duh-ovnim a istovremeno i bez-duševnim, kao i razvodom od realnosti razmišljanjem isključivo uz „pomoć“ intelekta ili komponente uma, pokušaćemo predstaviti u nastavku ovog teksta.

U istočnoj gnostici, takvi ljudi se smatraju „vanjskim ljudima“.

Gurđijev: "Ovaj ‘vanjski krug' kome mi pripadamo i kojeg jedino znamo, je krug mehaničkog čovječanstva. Prvi znak po kome se taj krug raspoznaje je taj što među ljudima koji mu pripadaju nema niti može biti zajedničkog razumijevanja. Svako razumije na svoj lični način, i svako drugačije.

Ovaj krug se ponekad naziva krugom ‘jezičke zabune’, tj. to je krug u kome svako priča svojim jezikom, gdje niko nikoga ne razumije, niti se iko trudi da ga drugi razumiju.

U ovom krugu jedno zajedničko razumijevanje između ljudi je nemoguće, osim u rijetkim slučajevima u vezi stvari koje nisu od nekog ozbiljnijeg značaja i koje se nalaze u okviru granica datog stvorenja.“

**

Naravno, ti „vanjski ljudi“ nisu tamo neki drugi ljudi, nego mi, ovdje i sada, uključujući naravno i mene koji ovo pišem. Uostalom, čovjeku ne treba bogznakakva percepcija da bi to primjetio.

Za razliku od „vanjskog čovjeka“, čini se da postoji (teoretska) mogućnost da ljudsko biće postane „unutrašnji čovjek,“ ukoliko bi mu pošlo za rukom da uspostavi vezu između SVIH svojih komponenti ili ih eventualno ujedini!? Tako bi on onda percipirao realnost iz svih aspekata svog bića a ne samo jednog, te tako i ulazio u interakciju s njom na jedan daleko svjesniji način. Naravno, mi kao „vanjski ljudi“ možemo samo zamišljati, uz pomoć koga drugog do naše komponente Uma, kako bi to izgledalo - živjeti svjesno ali ne možemo to i - znati.

Gurđijev je opisivao unutrašnje ljude ovako:

„To su ljudi koji su dostigli najveći razvojni stepen koji je moguć za čovjeka, što znači da svaki od njih posjeduje individualnost u svom krajnjem razvojnom stepenu, da tako kažemo, jedno nedjeljivo ‘Ja’, sve vrste svijesti moguće za čovjeka i punu kontrolu nad tim stanjima svijesti, sve znanje moguće za čovjeka, i jednu slobodnu i nezavisnu volju.
Ti ljudi ne mogu poduzimati radnje koje su u suprotnosti sa njihovim razumijevanjem, niti imati razumijevanje koje nije odraženo u njihovim radnjama.”(...)

**

Naravno, oni malo svjesniji mogu reći da su crkve i u današnja vremena pune onih koji tamo rade nešto u što vjeruju a što u suštini ne razumiju, međutim, nije to slučaj samo tamo. Sličan je slučaj i na van-religijskom duhovnom terenu. Jedina je razlika u duhovnim ideologijama koje se promovišu i ritualima koji ih prate. I duh-ovnost ima svoje svetce, misionare i učitelje koji takođe imaju i svoje sljedbenike.

Vanjski ljudi često osjećaju da postoji nešto više od ovog materijalnog svijeta u kojem žive, međutim, tu se često radi o jednom osjećaju kojeg njihova komponenta uma nije u stanju racionalizovati. Tako nastaje i jedan prazan prostor na kojem se odvija jedna velika i podmukla manipulacija ljudskih bića a njega možemo nazvati - Duhovnost.

**

Sada moramo uzeti u obzir i činjenicu da kao ljudska bića nismo sami u Svemu što jeste i da postoje i entiteti koji nemaju sve navedene komponente, odnosno, entiteti kojima nedostaje komponenta Duše. S obzirom da su oni kao takvi necjeloviti u svojoj egzistenciji, oni moraju na neki način kompenzirati nedostatak te komponente jer kako se čini, ona ima neka bitna svojstva koja druge komponente nemaju?!

Ti entiteti, koje mnogi stavljaju iznad nas dok oni to u suštini ne moraju biti, od davnina nadomiještaju nedostatak duše manipulacijom onih, odnosno, svijesti i percepcije onih bića koji ju imaju, kako bi iskorištavali njihove duše. Naravno, percepcija ljudskih bića s dušom će biti manipulisana s ciljem da oni ne budu u stanju vidjeti šta se stvarno zbiva s njima i oko njih.

Tako, bez-dušni entiteti kontrolišu našu realnost; a u jednoj kontrolisanoj realnosti možemo jedino imati - kontrolisanu duhovnost. Uostalom, ako ti bezdušni entiteti nemaju dušu, oni imaju um i duh, te nam u ovoj realnosti mogu servirati bez problema i njihove verzije „Duhovnosti-bez-Duše“. Prateći te vrste duhovnosti, mi ulazimo u rezonanciju s njima razvodeći se od realnosti, umjesto da uspostavljamo ravnotežu između svih naših komponenti koje nas čine ljudskim bićima i ponašamo se na jedan svjestan način. Duhovnost se ne postiže slijeđenjem vanjskih duhovnih učenja i učitelja, nego se uspostavlja unutar čovjekovog bića njegovim povezivanjem.

Šarena laža: duhovnjaci, ratnici-svjetlosti, energetski majstori...

Ovdje imamo pojavu na terenu svakojakih duhovnih učenja kao i individua koje se počinju razbacivati sa svojim ličnim ili tuđim duhovnim istinama, kao i raznoraznim tehnikama baratanja (nevidljivom) „svjetlošću“, „ljubavlju“ (ispod koje sitnim slovima piše „conditions apply“, dakle - može ali pod određenim uslovima) i kojekakvim drugim nevidljivim ali naravno, „pozitivnim“ energijama u jednoj beskonačnoj, arhetipskoj bitci protiv zla i „sila mraka“, što se često svodi na - pucnjavu u mraku i uglavnom ćorcima. Isti vanjski ljudi će se često baviti i „liječenjem“ ili „iscjeljivanjem“ drugih vanjskih ljudi, što se često svodi na – slijepac pomaže slijepcu. Naravno, nakon kojekakvih energetskih tretmana, pacijent ostaje tamo gdje jeste s tim što će nešto možda prestati da ga boli ili muči, što će se uzimati kao verifikacija validnosti nekog duhovnog učenja, djelotvornosti određene tehnike ili sposobnosti određenog iscjelitelja. Ne moramo ni naglašavati to da se cijeli šou-program i dalje odvija na terenu komponente uma ali se ovdje stvar predstavlja kao neka duhovna disciplina jer Um sada barata (dubioznim) duhovnim konceptima i nevidljivim silama gdje mu, doduše, komponenta Duha takođe može biti od pomoći. Lijepo se može vidjeti i to da su tehnike baratanja energijama lijepo dizajnirane za naše ličnosti bazirane na komponeti uma jer su po svojoj suštini mehaničke ili ritualne prirode i njih samo treba naučiti napamet, te ih upražnjavati onako kako određeni izvor nalaže. Uostalom, inteligenciju mogu imati i mašine. Međutim, što stvar više odiše nekom mistikom, to se više vrednuje. Tako se na duhovnom terenu formira jedna dimna zavjesa gdje se više ne zna ko pije a ko plaća.

Naravno, među iscjeliteljima i duhovnjacima imamo dosta dobronamijernih ljudi, međutim, dobrota i svjesnost nisu jedno te isto. Put do pakla može biti popločan i dobrim namijerama jer jedan veoma dobar čovjek može istovremeno biti i naivan, odnosno, patiti od akutnog nedostatka svjesnosti. Na neki način, moglo bi se reći da su naprednija ljudska bića i tzv. tragaoci za istinom upravo glavna meta kontrolnog sistema zbog njihovog potencijala za buđenje. Većina njih je prevazišla religijske mentalne programe a onda upala u specijalno pripremljene duh-ovne zamke.

U svemu tome možemo vidjeti i jedno bjesomučno presipanje iz šupljeg u prazno u pokušaju tumačenja suprotnih aspekata jednog te istog, na bazi ograničavajuće sposobnosti komponente uma da percipira realnost.

S obzirom da naša komponenta Uma u ovom holografskom ili virtuelnom univezumu funkcioniše na binarnom principu, tako smo mi kao „vanjski ljudi“ u ovoj realnosti uglavnom kontrolisani uz pomoć dualiteta kao što su npr.: dobro-zlo, svjetlost-tama, toplo-hladno, ljubav-mržnja, zadovoljstvo-bol... itd. itd. Tako nam nije problem ni da određujemo šta je šta, te tako i dejstvujemo. Ili, možda jeste?!

Doduše, u istočnoj gnostici se navodi podatak da pored „pozitivne“ i „negativne“ sile, postoji i treća sila koja se naziva „neutralizirajuća“, međutim, modalitet njenog dejstvovanja zavijen je u veo misterije. Kako pored „dobrog“ i „lošeg“ može postojati nešto treće, pita se naš binarni um?!?

Šumar

Na primjer, test za binarni način razmišljanja bio bi jedan vic koji ide kao priča o bitci između sila zla i sila dobra. U vrijeme kad sam čuo taj vic, partizani su bili smatrani oličenjem dobra a Švabe, oličenjem zla. Tako je bila jedna šuma koja se nalazila na strateški važnom mjestu. Šumu su prvo zauzeli partizani, međutim, Švabe su izvršile napad, razvila se žestoka bitka uz puno vatre i dima... Švabama pođe za rukom da istjeraju partizane iz šume, međutim, partizani se prestroje pa izvrše kontra-napad i istjeraju Švabe iz šume... ovi se naravno nisu mogli pomiriti sa gubitkom strateški važne pozicije, tako da izvrše napad na partizane i istjeraju ih iz šume... i tako cijeli dan, partizani u šumu, Švabe iz šume, Švabe u šumu, partizani iz šume, partizani u šumu... (ovdje pripovjedač zastane i onako sjetno se zamisli)... a slušaoci će nestrpljivo: „Pa, zaboga, reci šta je bilo na kraju“!!! ...“Ma, ništa, došo šumar i sviju ih rastjero“.

...onda obično slijedi uzdah od strane slušaoca:

„E, đe je našo da naiđe baš kad je bilo najdramatičnije!?“

...pa onda pitanja:

„Ko je sad šumar!? Je li je on dobar ili loš, pravedan ili nepravedan, koga on voli a koga ne voli...?! Pravedan sigurno nije jer je istjerao i partizane za koje znamo da su – dobri“.

Dakle, ovdje imamo naglu pojavu treće stranke između „pozitivne“ i „negativne,“ koja ima razum/razumijevanje, koja je zavela red, uspostavila mir i ravnotežu u životnoj sredini, spriječila daljnje uništavanje života i prirode... Treća sila?!

(Naravno, ne moramo ni pominjati to da su partizani u međuvremenu izgubili status pozitivne sile u nekim dijelovima Balkana, dok su ga zadobile Švabe, što nam govori koliko su „pozitivno“-„negativno“ ili „crno-bijelo“ isparljive, zamjenljive, odnosno - nestabilne vrijednosti, te kao takve često nemaju veze sa objektivnom realnošću.)

**

U svakom slučaju, može reći da mi kao ljudska bića imamo tri svijesti - svijest uma, svijest duše i svijest duha, koje su međusobno razdvojene, tako da funkcionišemo uglavnom na osnovu dominacije jedne od njih. Nadalje, u jednom hologramskom ili virtuelnom univerzumu, ništa ne bi ni bilo objektivno, osim svijesti koja se u njemu projicira i koja je u našem slučaju podijeljena na tri dijela. (Odatle i ono: „podijeli pa vladaj!?“) Međutim, koliko god univerzum bio virtuelan, on će za nas takođe biti i stvaran.

U istočnoj gnostici, stanje ljudskog bića u kojem se trenutno nalazimo, predstavljeno je uz pomoć Parabole o kočiji, gdje je sam kočijaš naša ličnost, bazirana na komponenti uma, konji predstavljaju duh, kočija je tijelo dok u njoj sjedi putnik koji predstavlja dušu. Cijela kočija funkcioniše prilično raštimano jer kočijaš/ličnost nije svjestan putnika koji bi trebao da se pita u vezi s pravcem i načinom vožnje, konji su u lošem stanju a takođe i sama kočija. Tako se istočna gnostika bavi i pitanjima povezivanja svih komponenti „kočije“ u jedno cjelovito biće. Međutim, kada je kočijaš suviše tvrdoglav ili nesvjestan, tako nešto nije moguće.

Naravno, kontrolni sistem će u našu realnost upumpavati masu kojekakvih duh-ovnih učenja, teorija i „istina“ koje trebaju držati „kočijaše“, odnosno, „kočije“ u stanju u kojem jesu. A u takvom jednom stanju, kako se čini, oni mogu ostati bez putnika i završiti u ambisu, što se nerijetko i dešava. Sasvim jasno se može vidjeti da većina tih učenja nudi neku dobit ili nagradu ljudskim ličnostima, uglavnom kako bi one popravile svoj položaj u ovoj realnosti, ne pominjući i ostale aspekte ljudskog bića, ili davajući prednost jednim u odnosu na druge. Tu ćemo vidjeti da se duša kao komponenta bića rijetko gdje pominje a ako se i pomene, onda je to u jednom iskrivljenom svjetlu.

Duša, duh i um

Prema izučavanjima italijanskih istraživača na čelu sa Dr Corradom Malangom, ispostavlja se da se svijest u ovom našem 3D holografskom ili virtuelnom univerzumu projicira uzduž tri ose: energetske, prostorne i vremenske. Ovdje ćemo to predstaviti uz pomoć par dijagrama preuzetih iz materijala Dr Malange, Geneza III dio:Spazio – prostor; Tempo – vrijeme
Spirito – duh; Anima - duša
 
Duša se definiše u prostoru, energiji i svijesti, pa s obzirom da se sastoji od komponenti prostora i energije, ona se projicira uzduž vremenske ose pri svom doživljavanju ili upoznavanju duhovne realnosti. Tako se ona može inkranirati u više ljudskih tijela ali u različitim vremenima.

Duh se definiše u vremenu, energiji i svijesti, pa s obzirom na to da se sastoji od komponenti vremena i energije, on se projicira uzduž prostorne ose pri svom doživljavanju ili upoznavanju duhovne realnosti. Tako jedan duh može biti inkarniran u više ljudskih tijela ali u isto vrijeme.
 


Mente – um

Um se definiše u prostoru, vremenu i svijesti, pa s obzirom da se sastoji od komponenti prostora i vremena, on se projicira uzduž energetske ose pri svom doživljavanju ili upoznavanju duhovne realnosti.

Dakle, ove tri komponente podrazumijevaju „sveto trojstvo“ ljudskog bića.

**

Iz gornjih navoda vidljivo je da duša kao čovjekova komponenta, sadrži u sebi energiju dok istovremeno ona podrazumijeva i onu vječnu komponentu ljudskog bića koja se rasprostire svuda u vremenu. Čini se da je upravo to i razloga zašto ona nedostaje u „našoj“ duh-ovnosti!? A vjerovatno je to i razlog za ovaj proces dehumanizacije čovječanstva koji je u današnjim vremenima vidljiv na svakom koraku?!

Nadalje, iz konteksta regresivnih hipnotičkih seansi došle su i neke informacije u smislu da se duša ne može vezati za svako fizičko tijelo. Ukratko rečeno, između fizičkog tijela (DNK?!) i duše, mora postojati određena rezonancija ili sklad frekvencija. Tijela vanzemaljskih parazita za sada nemaju tu frekvenciju koja je potrebna. Međutim, njima je ipak potrebna energija duše a takođe žele da ostvare i vječan život. Tako, s obzirom da su donekle kompenzirali nedostatak duše uz pomoć napredne tehnologije i (vještačke) inteligencije, oni to koriste u smislu dalje manipulacije čovječanstva kako bi crpili naše energetske resurse a istovremeno pokušavati genetičkim manipulacijama ljudskih tijela da naprave odgovarajuća tijela koja će biti useljiva i za njih i za duše koje bi oteli od nas ili iselili iz nas. „Kradljivci duša“!?

Uostalom, prema ezoteričkom principu „kako gore, tako i dole“, na našem nivou možemo vidjeti kako dobri lopovi koriste razne trikove da bi odvukli pažnju žrtve na drugu stranu... dok joj kradu nešto iz džepa. Tako se i duh-ovnost može smatrati jednom strategijom za odvlačenje naše pažnje na drugu stranu... dok nam „kradu“ dušu.

Mislim da je ovo sasvim dovoljno za jednu ozbiljniju kontemplaciju, odnosno, za stvaranje slike situacije na terenu.

**

Tako, ukoliko imamo na umu, duhu i duši ovo što je gore navedeno, kad čitamo ili slušamo mudrolije kojekakvih duh-ovnih majstora ili učitelja, postepeno ćemo početi i uviđati svu perfidnost i podmuklost manipulacije ljudskih bića koja se odvija preko njih u ovoj realnosti.

Kod mnogih od nas, svijest našeg uma, svijest našeg duha i svijest naše duše jesu odvojene ali ipak ne potpuno. Tako, nakon što čovjek, obično kroz svijest svoje komponente uma dođe do ovakvih informacija, koliko god one bile intelektualno prezentirane, one će istovremeno postati dostupne i svijesti ostalih komponenata njegovog bića. Ukoliko on, odnosno, njegova ličnost želi ili dozvoli (što će opet biti rezultat ostvarenog stepena njene svjesnosti i uticaja ostalih komponenata na nju), njegova komponenta uma može igrati ulogu jednog medijatora u povezivanju duha i duše. Tako, polako dolazi do jedne integracije tri vrste svijesti u jednu, koja je cjelovita i sveobuhvatna. Čovjek se počinje individualizirati i kako taj proces odmiče, tako on počinje sve svjesnije i živjeti. Svjesni ljudi prevazilaze koncept dualnosti, pa prestaju da se kreću između polariteta, dakle, s jedne strane jednog-te-istog, na drugu stranu jednog-te-istog.

Intelektualno gledajući, mnogi će reći kako svjesnost u ovoj realnosti podrazumijeva pasivizaciju kao npr. nedejstvovanje ili nepomaganje drugima, međutim, to nije tako. Svjestan čovjek će svjesno i dejstvovati (bez dejstvovanja nema postojanja) a pomagaće drugima kad neko traži od njega pomoć ili kad odredi da je pomoć nekome stvarno potrebna i na takav način da se onaj kojem pomaže osposobi da pomogne samom sebi. Nakon prevazilaženja određenog problema, ljudi kojima je pružena pomoć treba da budu načisto s tim da su oni sami prevazišli taj problem koristeći svoje vlastite sposobnosti i potencijale. Pojam „vanjskih spasioca“ je samo još jedan od elemenata dezinformativnog sistema koji vlada u ovoj realnosti da bi se ljudsko biće pasiviziralo ili odreklo svojih vlastitih potencijala. Vanjski spasioci ne postoje. Temelj dejstvovanja istinski budnog ljudskog bića podrazumijeva jedan osjećaj humanosti i svjesnost koja je proizvod ravnoteže i/ili integracije svih njegovih komponenti, tj. Uma, Duha i Duše. Izbacivanje iz jednačine ili potcjenjivanje bilo koje od ovih komponeti, čini čovjeka jednim duhovno-duševnim invalidom.

I na kraju krajeva, ostvarićemo ono stanje svijesti u kojem - nećemo poduzimati radnje koje su u suprotnosti sa našim razumijevanjem, niti ćemo imati razumijevanje koje neće biti odraženo u našim radnjama.


Napisao: Galaksija


 

 

Liječnica koja je tri dana bila mrtvaUkrajinska liječnica Tatjana Anisimova Bjelous (65), majka petero djece, je umrla na operaciji. Duša joj je napustila tijelo, a ona je gledala kako je žele oživiti...

Treći dan nakon što je Ukrajinka dr. Tatjana Anisimova Bjelous (65), majka petero djece preminula na operacijskom stolu bolnice u Odessi, njezina obitelj u bolnicu je došla po tijelo. Prošla su 72 sata i već su se pitali zašto ih nitko ne zove.

- Tijelo nije ovdje. Tatjana je oživjela - rekli su im liječnici. Njezina majka ih je pogledala ne vjerujući što joj govore.

- Ma vi se šalite. Kako mrtvac nakon tri dana može oživjeti? - upitala ih je. Jedino je Tatjanin suprug Većeslav uporno ponavljao da ne dogovaraju ukop jer će se njegova žena vratiti. To mu je kazao Gospodin Bog.
Duša joj prošla raj, čistilište i pakao

- Moja majka je kukala i govorila da je jadna doživjela smrt djeteta i u isto vrijeme ludilo zeta. Govorili su da je sišao s uma.Tko će paziti na djecu pitala se - prepričava Tatjana što se odigravalo tijekom njezine smrti i oživljenja te 1991. Naime, zbog raka na mozgu završila je na operaciji i nakon tri dana probudila se u mrtvačnici. Prethodno je njezina duša prošla raj, čistilište i pakao.

- Nakon što sam vidjela pakao i raj i stajala na podnožju Božjeg prijestolja uletjela sam u svoje tijelo uz veliku patnju i bol. I tada sam ugledala sobu, pločice na zidovima, ženu u bijeloj kuti i vodu prolivenu na podu. Žena je upirala prstom u mene u totalnom šoku ne mogavši izustiti ni riječi - kaže Tatjana.

- Ta žena je problijedila, a zatim je počela vikati. Upitala sam je "Zašto ti vičeš, mene sve boli", a ona je sva izbezumljena odjurila iz mrtvačnice - kaže nam Tatjana. Bilo joj je hladno pa se ogrnula plahtom kojom je bila prekrivena.

Studenti medicine već su počeli secirati njezino tijelo

Pogledala je u svoje noge i na jednoj vidjela karticu s brojem, a na drugoj napisano ime, prezime i datum smrti. Zatim je ugledala razrezan trbuh. Čudno, pomislila je. No nije bilo čudno. Ona je još prije kao liječnica i bivša studentica medicine odlučila kad umre svoj leš ostaviti studentima da na njemu vježbaju. U petak su studenti medicine već na njoj radili. Izvadili su joj maternicu i jajnike. Preko vikenda nije bilo nikoga, a u ponedjeljak, kad su opet trebali doći, ona se već vratila među žive. Ubrzo je u mrtvačnicu ušao kirurg, njezin bivši profesor s fakulteta.

- Ne! Ne! To je nemoguće! Ti si mrtva - rekao je, a Tatjana se pokrila plahtom i rekla mu je da je ipak živa.

- Da, ruke ti se miču. Živa si, brzo lezi. A što da sada radim s tobom? Uvijek si stvarala probleme, ali ovo je već previše - rekao je šokirani liječnik. Tatjana je tada pogledala svoje ruke. Mrtvačka boja i pjege, plavo crni nokti...

- Rekla sam mu da me zašije gdje sam izrezana što je i napravio. Moje dvoje mlađe djece, od 12 i 13 godina bili su zbunjeni. Najprije su im rekli da im je mama umrla, a zatim da je oživjela. Najmlađe dijete me se bojalo i k meni nije dolazilo jer je prvih mjesec dana moja koža još uvijek imala mrtvačku boju - kaže Tatjana.

Opisala nam je putovanje kroz raj i pakao. Sve je počelo u operacijskoj sali nakon što je duša napustila tijelo. Stajala je pored stola i gledala kako je oživljavaju. Kolegi kirurgu vikala je da ne želi natrag u tijelo. Nakon što se on nije obazirao krenula je niz bolnički hodnik. Na njegovom kraju vidjela je supruga na koljenima kako se moli za njezino ozdravljenje. Pokušavala mu je reći da je dobro i da se ne brine, ali on nije čuo.

- U jednom trenutku našla sam se u tunelu koji je bio hladan, taman i vlažan i osjećala sam kao da hodam po močvari ali sam na kraju ugledala svjetlost i točno sam znala kamo idem. Svjetlost je bila prekrasna i jarka. U njoj su se nazirali obrisi čovjeka u bijeloj haljini koja je lepršala. Pomislila sam da je Isus. Kad sam došla pred njega pala sam na koljena, a on mi je rekao "Ustani, nisam ja Krist. Pred mnom ne smiješ klečati, ja sam anđeo, poslao me Bog" - priča nam Tatjana.

''Ne znam zašto je Bog odabrao baš mene''

Ona ne zna zašto je Bog baš nju izabrao. Zašto ju je usmrtio, a potom joj pokazao raj i pakao i dao joj u zadatak da svjedoči u njegovo ime, da prenosi svima njegovu dobrotu.

- Lagala sam, nisam bila pokorna, kažnjavala sam i tukla djecu. Učila sam ih da se boje Boga, ali ne i da ga ljube. Nisam bila aktivna u Crkvi, znala sam biti prepredena. Puno je toga bilo. I kad sam ga susrela otvorio mi je Knjigu mog života i vidjela sam sve što sam radila, što sam govorila i mislila - priča nam Tatjana.

Božje prijestolje osvjetljavalo je sve oko sebe. Sjetila se i psalama koji govore kako Božje prijestolje obasjava sve oko sebe jer tamo nema ni sunca ni mjeseca.

Nije uspjela pogledati Bogu u lice

Htjela je pogledati Bogu u lice, ali nije uspjela. Anđeo koji ju je vodio cijelim putem položio je ruku na njenu glavu i nagnuo je dolje. Pala je na koljena.

- Rekao mi je da nitko živ nije vidio lice Gospodnje. Da tko je vidio Krista vidio je i Oca i tko je vidio Oca vidio je i Krista - nastavlja priču Tatjana. Tada joj se, kaže obratio Bog i upitao je što je ona za njega učinila. Tatjana je odgovarala da se stalno molila.

- Zatim su dva anđela otvorila jedan svitak i vidjela sam sebe kako čitam Bibliju, ali selektivno i to samo ono što mi se sviđa i da zapravo nisam razmišljala o tome što tamo piše. Čitala bi stihove, a razmišljala o tome kako moram ići na posao, odvesti djecu u vrtić, što skuhati danas. Molila sam i uvijek tražila nešto, ali nikad nisam zahvaljivala. Rekao mi je da bi čula njegov glas da sam istraživala Sveto pismo - objašnjava Tatjana.

- ''O Gospodine, oprosti mi'' rekla sam mu i kao malo dijete počela jecati, a on mi je odgovorio da su mi grijesi oprošteni zbog smrti njegovog sina na Golgoti. I tada sam pred sobom ugledala Golgotu i ostala užasnuta. U svjetini koja je vikala "Razapni ga" bila sam i ja. Bog mi je tada rekao da su moji grijesi bili tamo. Tada sam rekla da neću griješiti više - priča Tatjana.

Duše na nebu ne vide pakao, on je za njih zatvoren. Vide zemlju i svoje bližnje za koje mole na podnožju Božjeg prijestolja. Bog joj je pokazao nebo kako se otvara. Ugledala je zemlju i jasno vidjela svaku osobu na njoj. Pokraj svakog čovjeka bio je anđeo i demon koji bi zapisivali svaku riječ i misao. Vidjela je, kaže, mnogo ružnih lica i pitala je Boga otkud svi ti ružni ljudi.

- Prije si vidjela samo izvanjsku ljusku, a sad vidiš njihova srca. Vrati se i reci im da se ovaj svijet bliži svom kraju. Ja stojim na vratima i čekam da se pokaju. Evo, pokazao sam ti ono što većina ljudi nije vidjela - rekao mi je, a zatim me je anđeo poveo u obilazak raja.

Naišla na svojeg sina koji je umro kao beba

Hodala je po vlažnoj, mekoj travi koja joj je milovala stopala. Sve je bilo prepuno predivnog cvijeća i zrelih, mirisnih voćki. Voda je tekla s trona Božjeg i od svih prizora zastajao joj je dah. Tada je anđeo pred nju doveo mladića kojeg ona na prvu nije prepoznala. To je bio njezino prvo dijete, sin koji je umro s 10 mjeseci.

- Nazvao me mamom. Tada sam shvatila da je to moje dijete. Jedino što sam htjela je zagrliti ga. Ali anđeo to nije dopustio jer sam bila predodređena da se vratim na zemlju. Sin mi je rekao da ne bi bio ovdje da me nije napustio tada. Zahvalila sam Bogu - kaže Tatjana. Malo nakon toga ugledala je svog oca koji nije bio star već čovjek od 30 godina. Pitao ju je što radi ovdje jer njezino vrijeme još nije došlo.

- Moj otac je završio u raju jer se zadnjih 15 minuta prije smrti pokajao u prisustvu svećenika - nastavlja priču Tatjana

Nakon susreta s ocem približili su se zavjesi od magle. Prošli su kroz nju i odmah je osjetila užasan smrad i vrućinu. Jedva je disala. Bio je to užasno jak vonj spaljenog mesa, pokvarenih jaja i znoja, a cijelo vrijeme čula se glazba, heavy metal i žestoki rock.

- Tamo nema vode, tamo je takva suhoća da sam osjetila kao da mi puca koža, Osjetila sam svježinu tek kad sam anđela uzela objeručke moleći ga da me nikako ne ispušta. To mjesto je prvi krug pakla poznatiji kao čistilište - ističe Tatjana.

- Tu su ljudi u zatvorenom prostoru punom plina koji jure s jedne strane na drugu. Vide raj ali ne mogu ući u njega. Vape za pomoć. Oni malaksali koji pokušavaju sjesti ne uspijevaju jer ih demoni progone. Dižu pogled prema nebu ali ne smiju izgovoriti ime Gospodnje. To su oni koji čekaju suđenje. Na sudu će se možda opravdati, a možda i ne. Propustili su svoju priliku za spasenje na Zemlji - objašnjava Tatjana.

Tu se u plinovitom oblaku nalik akvariju nalaze duše abortirane djece koji jezivo vrište ali ne osjećaju bolove. Oni viču "Ne ubij me, hoću živjeti, voljet ću te majko". Oni odlaze u raj jedino ako se njihovi roditelji na zemlji pokaju, a ako ne čekaju ih tamo kao svjedoci.

Kad su krenuli dublje prema paklu na putu je vidjela demone koji režu duše na sitne komade, a svaki i najmanji komad vrišti iz sve snage. Oni se kasnije spajaju i tako u krug. To su duše ljudi koji su za života razdvajali odnosno unosili razdor među ljude.

''I ravnodušni odlaze u pakao''

U jednom od krugova pakla, u kojem se stalno čuju jecaju, urlici i krici, ugledala je poznate oči. To je bila njezina baka s očeve strane. Iako je redovno išla u crkvu, voljela je ogovarati i proklinjati ljude.

- Imala je užarenu štipaljku koja joj je vukla jezik. Vatra bi je preko jezika i dušnika spalila cijelu. Pretvorila bi se u prah i opet sve u krug - zatečena je bila Tatjana koja ni danas ne može suspregnuti emocije kad se toga sjeti. Najviše su je pogodile sudbine ravnodušnih ljudi. Onih koji za života nisu činili zlo, ali ni dobro. Nije mislila da će i oni završiti u paklu. Vidjela je i demone koji vrhovnom đavlu, koji maskiran sjedi na tronu, donose ljudske duše. Ugledavši jednu takvu prepoznala je političara iz svoje zemlje. Upitala je anđela ''Pa otkud on tu? On je živ.''

- Odgovorio mi je da je taj čovjek sklopio pakt sa sotonom i prodao mu svoju dušu. Nju će zauzeti demon koji će na Zemlji živjeti kroz tog čovjeka - kaže Tatjana. Nakon što je vidjela sve što joj je Bog želio pokazati, anđeo ju je lagano gurnuo i ona se vratila u svoje tijelo.

Dr. Tatjana Anisimova Bjelous prvo predavanje održala je u petak u Zagrebu na temu "Ima li života poslije smrti?". Nakon toga krenula je na turneju po Hrvatskoj. Održat će predavanja i u Sisku, Varaždinu, Bjelovaru, Osijeku, Rijeci, Puli i Dubrovniku.


Preneseno sa: http://www.24sata.hr/sudbine/lijecnica-je-tri-dana-bila-mrtva-vidjela-sam-sve-i-raj-i-pakao-314476


 

Percepcija znanja - Sudbinahttp://sh.wikipedia.org/wiki/SudbinaSudbina je, prema narodnom verovanju, sila koja određuje život svakog pojedinca i od koje se ne može umaći. Sudbinaje ono što je nekom predodređeno, pogotovo najznačajniji događaji u životu, uključujući čas i način smrti.[1] Događaji koje čoveka snalazesmatraju mu se dosuđenim, a ono željeno koje i pored uloženog truda ostajeneostvareno, smatra ce nesuđenim.[2]

U filozofskom smislu,sudbina je nužni red u svetu kojem je podvrgnuto svako biće. Sudbina nije slepa ili slučajna kao usud (lat. fatum), nego racionalna premdaje nepoznata pojedincu koji u njoj učestvuje[3]. Tokom istorije, mnogi ljudi su bili nezadovoljnisamo fizičkim objašnjenjima teških bolesti, raznih nesreća i prerane smrti, pa su pretpostavilinatprirodni uzrok nevoljama koje dolaze bez obzira na zasluge. Verovanje usudbinu čini život podnošljivijim time što čoveku omogućuje prihvatanjeracionalnost univerzuma uprkosočiglednim nepravilnostima i nepravdama.[1]

Postoje veštine i pseudonauke koje nastoje daspoznaju ljudsku sudbinu. Tako, astrologija tvrdi da raspored zvezda u vremerođenja određuje sudbinu, dok neki oblici gatanja imajuza pretpostavku da se sudbina može otkriti iz linija dlana ili pomoću snova.Previše izraženo verovanje u nepromenjivost sudbine naziva se fatalizam.Slovenska reč sudbina dolazi od korena sud, suditi. Grčka reč moira, arapska maniya i latinska fatum odnose se na ono što jepredodređeno ili suđeno, a sanskritska reč daivam se na sličan način odnosi na ono štodolazi od božanskog.[1]Još u drevnim indo-arijskim verovanjima se govori o tri žene koje sede ispod drveta u središtu sveta i ispredaju sudbine ljudi.[1]


Slovenska mitolotija

Glavni članak: Suđaje

Sudbina je u slovenskom verovanju najčešće čas smrti, mesto i načinumiranja koji je odredio usud; ređe, udes koji svakog čoveka prati u značajnimokolnostima njegova života, u sreći i nesreći.[4]

U slovenskoj mitologiji, suđaje,suđenice ili rođenice su natprirodna ženska bićakoja određuju sudbinu novorođenog deteta. Ova božanstva sudbine poznaju skorosvi Sloveni.[5] Verujese da se treće veće po rođenju kod novorođenčeta okupetri suđenice i tada mu određuju sudbinu za ceo život. Što suđenice tada reše,veruje se da će tako i biti i da od toga niko ne može pobeći ili se spasti.Suđenice određuju ne samo koliko će vremena dete živeti, već i kakvom će smrću umreti. Običaj jeda se suđenice dočekaju sa urednom i čistom kućom. Majkai dete se takođe to veče obavezno obuku u čisto. Pored deteta se čestoostavljala hrana i piće da bi se suđenice poslužile posle napornog puta.Grčka mitologija

Glavni članak/ci: Mojre, Ananka, i Tiha

Sudbina (gr. moira) je igrala veoma značajnuulogu u drevnom grčkom mišljenju. Grčki pojam sudbine ima značenje onog što jesvakom čoveku ponaosob dodeljeno, što određuje šta će biti od jednog novorođenčeta. U Homerovim epovima se o sudbini govori u jednini; ona je bezlična sila jednaka bogovima, pa povremeno čak i nadilazi bogove stavljajući ih pod svoju kontrolu. U staroj Grčkoj je postojala veza sudbine i kocke(odnosno sudbine i slučaja). Kocka ili žreb je smatrana nepristrasnim sudom komeje prepuštena odluka u mnogim važnim pitanjima: raspodeli važnih zvanja islužbi, ratnog plena, novoosvojenih zemalja itd.[6]

Grčka mitologija je sudbinu personifikovala u vidu tristare žene (mojre -suđaje) koje ispredaju ljudske sudbine. Prva mojra je Klota (»Prelja«), kojaispreda nit života, druga je Lahesa (»Deliteljica sudbe«), koja odmerava dužinusvake pojedinačne niti, treća je Atropa (»Neumitna«), koja preseca nit životaizazivajući smrt.[4] U staroj Grčkoj, proročanstva igraju važnu ulogu usaopštavanju ljudske sudbine.[1] Jednood najpoznatijih je bilo Apolonovo proročište u Delfima,gde je Pitija, udišući isparenja iz zemlje, u zanosu izricala svojačesto zbunjujuća predskazanja. U grčkim tragedijama, ljudska sudbina se često ispunjavanasuprot svesnog delanja i namera, kao u mitu o Edipu.Sudbinu ponekad oličavaju i erinije, boginje osvete i smrti.U monoteističkim religijama, pojam sudbineobično se podvodi pod pojam božanskog predodređenja.


Hinduizam

Većina hinduista veruje da su mnoge stvari uživotu, npr. društveni položaj, zdravlje, supružnik, broj decei čas smrti,utvrđeni pre rođenja, bilo sudbinom ili našim ranijim ponašanjem. Jedan odizraza za sudbinu u hinduizmu jeste daivam (»od bogova«, »božansko«), što jevremenom poprimilo značenje »onoga što su odredile neke natprirodne sile«.[1] Južnoindijski Tamili tradicionalnoveruju da je sudbina utvrđena još pre rođenja i da je nevidljivo ispisana načelu, što može odgonetnuti samo vešt čitač sudbine.[1] Uhinduizmu, velika sreća ili nesreća u životu pojedinca se može objasniti bezpozivanja na sudbinu, već pomoću karme.Tako se nelogični događaji u nečijem životu mogu objasniti kao posledicapostupaka iz ovog ili prethodnog života.


Islam
Znaj da ono, što te je promašilo, nije te ni moglo pogoditi, a ono što te je pogodilo, nije te ni moglo mimoići.[7]

— MuhamedArapski pojam sudbine (maniya) vučekorene iz preislamskearapske poezije. Maniya (od korena mny - brojati, odmeriti, odrediti) sečesto javljala u staroj arapskoj poeziji, obično u kontekstu predodređenesmrti.[1]
U bliskoj vezi s pojmom sudbine jeste arapskipojam kadar (qadar), koji ima značenjeukaza, a znači i ono što je »ukazom određeno«, u smislu sudbinske predodređenosti. Shvatanje po kome Bog određujesve što se ljudima dogada, i dobro i loše, predstavlja suštinski deo islama. Zasve aktivnosti ljudi i životinja u Kuranu se kaže (npr. 10:62) da su zapisane unebeskoj knjizi, što podrazumeva da je u njoj zapisan čas smrti svakog čoveka. Hadisi prenose da, dok jebeba još u materici, jedan anđeo poBožjem diktatu zapisuje buduću sreću, dužinu života, pol i poziv pojedinca.Anđeli čuvaju ovaj zapis i ništa mu se ne može dodati niti oduzeti.[1]
Sudbina u filozofiji

Filozofsko poimanje sudbine svodi se na neumitni zakon,odnosno nužni red u svetu kojem je podvrgnuto svako biće. Po definiciji, sudbinsko je ono što jeizvan našeg uticaja, na šta ne možemo uticati svojim delovanjem, bez obzira dali stoga što nas je zaskočio slučaj, ili što smo pod uplivom sila koje izvan naše kontrole.[6] Pojamsudbine je igrao ključnu ulogu u stoičkoj filozofiji.Stoici su smatrali da mudar čovektreba da prihvati svoju sudbinu, ma kakva ona bila, umesto da pokušava da jojse opire.

Sudbina vodi one koji na nju pristaju, a vuče one koji joj se protive.

— Seneka[4]Posle ovog uvoda o Sudbini Proširićemo ovaj koncept tkz. Sudbinena jedan širi nivo. Smatram, da je od izuzetnog značaja shvatanje ove teme,zato što je ona vezana za sve nas. Skoro kroz sve religije i filozofije,sudbina se smatra nečim što je neminovno.Da li je baš tako? I koje je naše razumevanje ovog, na neki način,zastrašujućeg pitanja. Slediti sudbinu po svaku cenu. Da li mi kao dušeraspolažemo sa našim sudbinama? Da li mi kreiramo sopstveni put u postojanju?To su neka pitanja kroz koja ćemo večno lutati. Ali, smatram da ova metafizičkapitanja mogu da doprinesu rešenju ove enigme, zvane sudbina.Sada ćemo dati definiciju karme, da bi proširili koncept, jermnogi smatraju da je sudbina i karma isto, mada postoje određene razlike.Zakon karme se ne nameće spolja, on je položen usamoj našoj prirodi. Suština zakona karme je da svako biće snosiposledice sopstvenih dela. Tako je delanje istovremeno ispoljavanje volje iuzrok uslovljenosti subjekta. Delo (sanskr: karma)tako postaje „zakon čijem se dejstvu ne može izbeći"[2]. Svako biće tako nasleđuje sopstvenadela, nastavljajući i sa činjenjem novih dela, čije će posledice osetitikasnije. Zbir čovekovih dela određuje njegov sadašnji i budući život, asadašnji život i karakter određeni su delima izvršenim u pređašnjem životu.Zakon „dozrevanje plodova“ se ne ograničava na jedan život, nego je osnov vereu kontinuitet duše ili sopstva (atman) kroz niz života ili preporađanja.


Tako je karma pokretna snaga moralnog determinizma u individualnom životu, a takođe iopšteg uzročnog zbivanja u svemiru. Zakon karme je opštizakon koji se primenjuje i na ljude i na bogove, biljke i životinje.[3]Dakle, u vrlo smo nezavidnoj situaciji ako pogledamo sve ovedefinicije. Čim smo u postojanju, to se odmah smatra neminovnim, da nosimosvoju sudbinu sa svim uzrocima i posledicama.Ova tema je o prekidanju ove iluzije, bez obzira na posledice!Za razumevanje ove teme, potrebno je znanje o denzitetima,organskim portalima, tuđincima, tako da oni koji nisu upoznati sa ovimtematikama imaju reference za izučavanje. Oni koji već nešto znaju o tome,imaće lakše razumevanje. U svakom slučaju, za one koji bi da samo ovlaž zagrebupo istini, ovo je prilika da prekinu čitanje, ili da nastave, jer neće bitilako....Za lakše razumevanje,podelio sam sudbinu na nivoe.1-lična

2-porodična

3-šire-familijarna

4-nacionalna

5-šire-regionalna

6-planetarna(zemaljska)

7-kosmička(Kreator)Sudbina nosiodređena iskustva, tako da se ona implentiraju kroz um kroz određenevremensko-prostorne reference postojanja.1-Lična sudbinaLična sudbina seizdvojila iz grupne svesti.1-Unija sa Jednim

2-Vrste stvaranja

3-Kolektivna svest vrste

4-Individualna svest iz vrste

5-Ujedinjene svesti vrste

6-Pre ujedinjenaunija sa Jednim

7-Kreatorova Svesti individualna svest sudbine kao JednoPotreba da Kreator shvati sebe, stvara iskustva kroz postojanje.Dajući sebe, od 1-ve gustoće postojanja do 7-me, razumevanje Stvaraoca jejedino moguće u uniji sa Jednim, na nivou 7 gustoće postojanja.Lična sudbina je prožeta sudbinom Kreatora, jer je ona ovde(upostojanju) da stvara i donese iskustva za Sveokupnost.

2-Porodična sudbinaU sklopu porodične zajednice, duše koje su vrlo intimne kroz jedanzajednički put, uspostavljaju zajednički rad na ličnoj i kolektivnoj spoznaji.To ne znači da i u takvim zajednicama ne postoji neslaganje, čak naprotiv,takve zajednice su kontaminirane napadima od strane organskih portala ituđinaca!Porodična sudbina je jedan preduslov za jednu ujedinjenu, širuzajednicu. Međutim, u OPS(okrenut prema sebi) svetu, to se uvek premetne usluženje hiperdimenzionalnih entiteta. Porodična sudbina ima svoju energiju kaoi lična, tako da ima svoj početak i kraj ako ne evoluira ka višim stanjimasvesti.3-Šire-familijarna sudbinaŠire-familijarna sudbina je slična kao i porodična, samo u svojojjačini dolaska inkarnacija, ima više individua koje je mogu unaprediti, aliisto tako i unazaditi.

To je još veća zajednica sličnih duša.4-Nacionalana sudbinaOva sudbina je sastavljena od raznih genetski isprepletanih rasa.Duša se inkarnira u određeni genotip ljudske rase, ali pošto je sve to genskiizmanipulisano i programirano, kontrola je još veća i sveobuhvatnija.5-Šire-regionalna sudbina
Ona je obuhvaćena prostorno i vremenski u genetski sličnim sudbinama koje seispoljavaju, kroz jezik, životni prostor i drugo.6-Planetarna sudbina

Ova sudbina je vezana za još širi koncept duša, u globalu jevezana za ljudsku rasu, međutim, tu su i inkarnacije ne-ljudskih elemenata, kaoi organskih portala kroz ljudska tela. Majka Zemlja daje tela i hranu, Kosmičkium svesti, ovde je jedno šire bojište za iskustva koja se još i više polarizujuka strani dobra ili zla.

Planetarna sudbina hrani Matricu i kontrolni sistem, ovde je jednoveliko hranilište, bilo tamom, ili svetlom. Majka Zemlja kaoplanetarni entitet daje tela za svesti i hrani svoju decu, to se odnosi na svaživa bića, pa tako i na ljudsku rasu.7-Kosmička sudbina

To je shvatanje da je individualna svest deo Kreatora i da je sudbinaStvaraoca u rukama njegovih Iskri koje donose iskustva iz postojanja. To seodnosi na skalu od 1-ve gustoće postojanja do 6-te gustoće postojanja.

Kosmička sudbinase krajnje manifestuje i shvata na nivou 7-me gustoće postojanja, ili u Unijisa Jednim. To nije niti kraj niti početak, vanvremenski sjaj znanja o VelikojIluziji biva razložen, ponovo stvoren, ili u suspendovanoj animaciji Kratorapotpuno shvaćen kao deo Kreatora, nasuprot nepostojanju i snu materije….Jedan Kosmički Umima svoje pod-umove za različita stvaranja i uništenja, to je potreba zaiskustva, bilo koja, bilo kada, da bi Sveokupnost sebe istražila i razumela!

- Hiperdenzitetskiigrači sudbina

Zemlja je velikaškola, rekao bi neko, međutim, ovde u ovom realitetu 3d OPS sveta, opšta jeklanica za svakom svešću i živinčetom. I takva iskustva su potrebna zaKreatora, do određene granice, naravno, Tuđinci su to zloupotrebili zatvorivšiMatricu zbog svetla koje im je potrebno da se tako hrane. Oni misle da takosluže Kreatora, što je jedna velika iluzija.Rekao bi neko,nema Boga od 1-og do 6-te gustoće postojanja, i nema kada je Sveokupnostimplentirala sebe u sve aspekte stvaranja!

Razumevanjesudbine ostaje na nivou 7-me gustoće postojanja kada se i lična kao i sudbinaKreatora stapaju u Jedno.Svi smo mi jedno,ali razumevanja te jednakosti pred Bogom nosi različita shvatanja i planove,različit put do prestanka iluzije. Neko to ne želi da do kraja završi i zatogubi svetlo, učauren u OPS svetu I realitetima.Hiperdenzitetski manipulatoričine sve da ostanu u toj iluziji i to je njihov zatvor, njihov san da buduveliki Bog kako bi manipulisali postojanje u nekoj vrsti večnosti.Oni koji se hranestrahom, smrću telesa, zaboravom, igraju na svoju oholost pred stvaranjem, itako ne poštuju zadati cilj, dati iskustva za Sveokupnost. Oni udaraju ličnepečate na svoje sudbine, ignorišući sudbinu Kreatora.Nema velikenagrade do prosvećenja, svi oni koji očekuju nešto izvan postojanjadoživljavaju potpunu reciklažu, ili brisanje memorijskog kompleksa holografskogaspekta Boga. Kao kada traku koja je nasnimana određenim materijalom, izbrišešod podataka!Igre suzastrašujuće za one koji izgrađuju sudbinu, iznova i iznova bačeni u tela, bezsećanja, ili sa implantiranim programima, vraćaju ih u postojanja na njihovugrižu savesti ili za greh koji im usađuju… Zona za reciklažu 5d, jeste jednozastrašujuće mesto, iako je tamo svetlo i sve što zamislite, takođe, i lakoćaprevare!- Slobodna voljaI sudbina

Svi pričaju oslobodnoj volji, ali šta je ona i kako je vezana za sudbinu svih nas. Ako smomanipulisani od samog početka, o kojoj slobodnoj volji pričamo?

Traže našpristanak, zašta? I ako prihvatiš igru onda si u šemi da pratiš uzrok iposledicu dela. A to je jedan zatvoreni krug pakla!Postoji samoslobodna volja IZBORA, i ona vodi sudbinu ka svom Ishodištu, sve ostalo ješpekulacija. Slobodna volja dostiže se u uniji sa Jednim na 7-mom denzitetu ito je konačna potvrda puta Kreatora! Više nema početka i kraja jer sve jesteto, nema zaborava i sećanje je u Sveokupnom.

Taj IZBOR može dastvara, deli ljubav, empatiju, večni smisao svega premešta u sve realitete,može isto što i Kreator, jer mi jesmo to, moć koju treba da ispoljimo, a ne moćkoju pokazuju nad nama.- Sudbinaorganskih portala i androidne rase

Evolucija nepostoji, samo selektivno postojanje. Tuđinci žele da stvore veštačkopostojanje, učaureno u zaustavljenom znanju o Kreatoru. To je kao da igrate jednu istu igricu sapoznatim ishodom. Zar je to iskustvo za Boga, hajde da vidimo koje su našekrajnje mogućnosti. Pa, nema ih!Da postaje samo tela, kao sonde, roboti, sa infrastrukturomsluženja zla i kontrolnog sistema. Da postoji veštačko svetlo umesto pravog,uteha kao zaborav a ne kao sećanje. A ljubav da se svede na rasu i kolektiv bezikakvog Izbora, to je plan bolesnih umova koji se plaše, jer njima je strah odnepostojanja glavni smisao.Zar sudbina samoda bude prelaz iz života u smrt i obrnuto…Duševno telo nosiključeve zatvora materijalnog sveta, otključajte vrata večnosti dajućistvarnosti stvarnost a iluziji opsenu….Nema nagrade kod Kreatora, vi ste sama nagrada!- Proročanstvo Sudbine

Proročanstvo sudbine isto je kao i Božansko, vratiti se kući, jošjači znanjem i ljubavlju, u mogućnosti za još beskrajnija iskustva, jeriskustva za Kreatora su i za nas vrhunske tajne, neizmerno znanje oivičenovečnim dešavanjima.

Takođe i shvatiti da je Dom svuda gde smo ga izgradili kroz ljubavi znanje…Zato dragi moji, vratite moć sudbine u vašim Božanskim Očima,postojanje vas voli i ono želi da date neslućene poduhvate, bez straha i očajao krajnjom prelasku ka 7-moj gustoći postojanja.Idemo svi zajedno ka tom poduhvatu, korak po korak, večno krozvečnost, pogled kroz pogled koji nosi svetlost kroz sve doline suza…

Pokupimo sa nama tužne i one koji plaču, zakrilimo svetlost u ovojhadnoći bez duša, daj mo smisla našim postojanjima, jer to je smisao i Boga, Inas samih…
Vaš Bojan, grlim vas i ljubim, i svako dobro želim…


 

 

Poruke Uzvišenih Bića - za čovjeka i čovječanstvo


Izbor delova objava ili kanalisanih poruka i prevod: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .Uvodne napomene - korist od kanalisanih poruka, nezavisno od svih opravdanih spornih pitanja

U pitanju su prevodi izabranih delova sa, duhovnim temama i tekstovima bogatog, ruskog sajta "Galaktika" (http://forum.galactika.info/), i u pitanju su - objave, kanalisane ili onostrane poruke, poruke iz viših dimenzija, poruke Uzašlih Majstora ili Uzvišenih Bića (neka svako odabere ili koristi izraze koji mu najviše odgovaraju).

Pitanje prijema ovakvih poruka, kojih je u poslednjih dvadesetak godina svakako bilo izuzetno mnogo, i svakako ne slučajno baš u ovom periodu, i pitanje našeg odnosa prema njima, ne-poverenja u te i takve informacije - ostavićemo, kao dosta složeno, za neku drugu priliku (ako je bude!).

Na jednoj strani imamo "proverena" duhovna dela iz prošlosti, mnoga od njih su u osnovi zvaničnih religija; na drugoj su objave ili kanalisane poruke, koje su nam aktuelne, ali - sa mnogim znacima pitanja u vezi sa prijemom i sa čistotom informacija. Mnogi znaci pitanja: mogu li se dobiti prave informacije unutar Zatvora ili kosmičkog karantina u kojem se nalazimo, a da te informacije ne "pretresu" i preinače oni koji nas kontrolišu (Tamni, Iluminati, itd, nije ni bitno kako ćemo ih nazvati i o kome se radi); u kojoj meri nas filter svesti primaoca informacija, "nečistoće" i ograničenja te svesti - udaljavaju od prave prirode primljenih informacija? Itd.

Uprkos svemu tome, ne znači da u moru tih objava ili kanalisanih poruka nema zrnaca Istine, odnosno - u priličnoj meri valjanih i vrednih informacija iz Postojanja van Vela kojim smo prekriveni, mi ili naša svest. Stvar je samo veštine ili razvijenosti našeg unutrašnjeg čula, pomoću kojeg se možemo snalaziti u svemu tome, pomoću kojeg ćemo određivati šta nam je od tih informacija prihvatljivo i dobro, a što nije takvo. Nema primaoca poruka ili samih poruka u koje imam potpuno poverenje, u smislu potpunog prihvatanja svega što je primio ili svega što je zapisano, ali - da se u mnogim objavama mogu naći različita uporišta makar za uzimanje kao mogućih delića Istine ponečeg što je u njima dato, sa time bi se svakako mnogi složili.

Da li slučajno ili ne - objave sa ruskog govornog područja su mi nekako prihvatljivije više nego iz drugih područja: na osnovu neke snage duha i skoro drevno-proročke poetičnosti kojom odišu. Neka to ostane kao čisto subjektivna procena... Mada... ko zna ruski može to da proveri (a bitno je da se to vidi na originalnom tekstu), na primer, u objavama Tatjane Mikušine (a njih je osamnaest tomova). Otuda i ovo moje prevođenje nekih izabranih delova objava ili kanalisanih poruka sa spomenutog ruskog sajta.

Već neko duže vreme i ja spadam u one koji više ne traže ključna objašnjenja i nemaju potpuno poverenje u kanalisane poruke, čime ne sporim da su one u nekim periodima mog bavljenja duhovnošću bile značajno uporište i pomoć u suočavanju sa mnogim pitanjima (da spomenem one koje su mi bile značajnije: od "Kursa o čudima", preko poruka V. Esen, E. Valentajn i K. Kerija, preko "Objava sa Plejada" do višegodišnjeg zanimanja za poruke koje je primala T. Mikušina).

Danas primanje ovih poruka se maltene pretvorilo u malu parodiju. Na primer: svakako su dostojni poštovanja trud i dobre namere svih koji prenose i prevode mnoštvo poruka na sajtovima "Svjetloradnici" i "Poruke Svjetla", ipak - vrlo česta naivnost tih poruka, bez pokušaja produbljenijih tumačenja i sagledavanja, a izgleda i slabiji kvalitet prevoda, faktori su koji nas teško mogu privući, bilo da istrajnije pratimo, bilo da imamo više poverenja u same primljene poruke na navedenim izvorima.

I pored svega toga - čini mi se da ima značaja da makar povremeno prelistamo neke od tih poruka, pod uslovom da se snalazimo u njima i da nam se krivim informacijama ne može podvaljivati, tj. da umemo da izdvajamo nekakve svoje bisere u njima. Na jednoj strani - korisno je samo usmeravanje pažnje ka kakvim-takvim predstavama o višim svetovima ili višim dimenzijama,i ka bićima koja tamo postoje, DA MAKAR ZAMIŠLJAMO KAKO SE ČITANJEM TAKVIH PORUKA OSTVARUJE NEKA VRSTA NAŠE KOMUNIKACIJE SA NJIMA. Verovatno je to nešto, postojanje viših sfera i viših bića u njima, što je nesporno svakome ko se malo ozbiljnije bavi duhovnošću, uz sav mogući skepticizam koji izaziva prava konfuzija sa morem kanalisanih informacija "otuda". Na drugoj strani - korist je u samom našem fokusiranju na nešto više, makar u smislu našeg navođenja na zapitanost nad tim višim, nad informacijama koje potencijalno otuda stižu; da se preko toga manifestuje refleks naših dubljih težnji - težnji da uistinu imamo pravi (lični i kolektivni) kontakt sa bićima iz tih sfera Postojanja, a na osnovu sveopšte povezanosti svega što postoji, po horizontali - na istom nivou Postojanja, i po vertikali - na relaciji niže-više. Time primenjujemo princip po kojem ulažemo svoju energiju i privlačimo u svoj život - upravo ono čemu posvećujemo svoju pažnju.

Iz svih tih razloga - svakako nam može biti od koristi izbor ideja sa sajta "Galaktika": ne nudim ih kao duhovne orijentire u koje ne treba sumnjati, već kao zanimljive i skoro poetski prefinjeno iskazane sadržaje, pri čemu je za nas od koristi samo posvećivanje pažnje, ispunjavanje svesti ovakvim sadržajima, a u okviru naših širih duhovnih težnji. Takođe kao suštinske orijentire i kriterijume za izbor uzimam i zanimljivost i kakvu-takvu utemeljenost ideja, bilo u našoj realnosti, bilo u onome što možemo dozvoliti kao moguće i ispravno po našim duhovnim procenama.1. "Dešavat će se ono što smatrate mogućim!"

Zvezdani pozdrav u zvezdanom prostoru za stvaralaštvo! Ti već stremiš ka visokom, uzvišenom, zar ne? Ranije si tražio više novca, više slave i priznanja. Moguće je da u tebi ima još ostataka tih želja, i to je razumljivo. Ipak, tvoja prava stremljenja su u drugom pravcu. Ti u dubini svojih nastojanja - želiš da izučiš Zemlju na drugom nivou (u odnosu na materijalne vrednosti postojeće civilizacije). I to je takođe shvatljivo, to je normalan put razvoja svih duša.

I mnogi od nas su prošli taj put. I ne samo na Zemlji, već i na sličnim planetama. Duhovno znanje dolazi k tebi automatski, kada fokusiraš svoju dušu na visoke nivoe Postojanja. Čista namera je za to neophodna. To je velika volja i želja da se proširiš u svesti i da spoznaš ko si ti uistinu. Sada stremite ka visokom novou Postojanja.

Uzmimo sledeći nivo - četvrti denzitet, u kojem već kao da stojiš jednom nogom. Ti ćeš sve češće primećivati kako se tvoje misli, tvoje namere ostvaruju, tvoreći novu fizičku realnost. To je najvažniji pokazatelj težnji ka uzvišenom. Ti deluješ svojim astralnim telom, često nesvesno. Ono predaje informaciju misli i iskustava planiranih dela na materijalnom planu. To formira tvoje želje i težnje.

Zato svi duhovni pregaoci znaju da je na tom nivou važno znati upravljati svojim mislima. U takvim uslovima počeće da se dosta brzo ostvaruje ono što pomisliš. Treba znati, sa zakoračivanjem u drugačiji svet, svih vas koji mu teže - šta vas čeka. I BIĆE, DEŠAVAĆE SE ONO ŠTO SMATRATE MOGUĆIM! Vas će pozdraviti Isus, ako njega čekate. A pakao će se formirati onda, kada neko pomisli da ga svi uslovi u kojima živi tamo vuku. Za neke se on već zateže.

Na kraju četvrtog denziteta vladaju jasnoća i čisto znanje...2. "I ti takođe deliš svoja iskustva sa drugima, i onda kad ih ne prenosiš u direktnoj komunikaciji..."

Mi se takođe nalazimo u svom ličnom razvoju i poznato nam je proširivanje svesti. Nikada ne stojimo statički na jednom mestu, na jednom nivou svesti, nalazimo se u kretanju, meko se krećemo na putu Kući. To je i naš cilj.

I mi nikada ne prestajemo da učimo, da shvatamo i spoznajemo. I, na određenom nivou, mi svesno delimo jedni sa drugima svoja iskustva, tj. naša iskustva se povezuju u jednu celinu koje smo svesni.

I TI SADA TAKOĐE DELIŠ SVOJA ISKUSTVA SA DRUGIMA, I ONDA KADA IH NE PRENOSIŠ U DIREKTNOJ KOMUNIKACIJI, SAMO ŠTO TOGA NISI SVESTAN. Nema takve stvari, u dubljem smislu, koju ti imaš, a da je nemaju i drugi, kao iskustvo. To može da bude nešto dobro, može da bude nešto loše. Ti sve deliš sa drugima. Nema ničeg za tebe kao jedinog, izdvojenog. Ali i toga nisi svestan. Ti se nalaziš na putu spoznavanja svega ovoga, i tebi tvoje iskustvo, ili neki dublji osećaj, kao da govore: "Ja nisam sam, ja ne rešavam sve sam. Potok mojih misli sadrži mnogo toga što nije samo lično moje." Pitanje je samo: koji, kakav potok misli ti biraš, da se sa njim povežeš, i kakvim energijama ti dozvoljavaš da se šire i da dobiju svoju fizičku formu.

Sada, u ovom trenutku, ti imaš šansu da promisliš, šta se tebi čini da više nije pravo, ispravno u tvom životu. Mi ti kažemo: ti si slobodan da to promeniš! Ko je to zadužen da učini, ako ne ti?! Sada je važno da shvatiš da ti stvaraš. SVE ĆE SE IZMENITI SA PRETPOSTAVKOM PROMENE POLA POTOKA TVOJIH MISLI. Mi često podsećamo na tu Božansku Istinu.


3. Svakodnevna zalaženja na viši denzitet - u običnim životnim situacijama

"Po čemu se razlikuje taj nivo, nivo uzvišenosti ili uzašlosti, od tvog sadašnjeg života? Možda ti se čini da će se nešto posebno desiti i da ćeš se ti naći u nekoj drugoj formi, u drugom telu, u drugom svetu. U vreme ovih osobenih planetarnih promena to će se dešavati drugačije. Stvar je u tome da ti shvatiš da se već, lično, tamo, u stanju uzvišenosti, nalaziš, tj. da se možeš nalaziti. I da si se uvek nalazio.

Stari mistici i Uzašli Majstori govorili su o svom Uzašću, kao o iznenadnom prosvetljenju i o mutaciji atoma u drugu formu svetlosti.

Danas je to kao kada se kroz vrata uđe u drugu sobu.

TI SVE ODREĐUJEŠ SVOJOM NAMEROM, GDE SE NALAZIŠ, GDE ĆEŠ SE NALAZITI. KADA SE UDUBLJUJEŠ U SEBE, KADA SE NASLAĐUJEŠ PRIRODOM, ILI KADA RADIŠ NEŠTO POZITIVNO TAJNOVITO - TI VEĆ MOŽEŠ DA SE NALAZIŠ U ČETVRTOM ILI PETOM DENZITETU. Kada ti, potom, neko dođe i nešto te zapita, ti se vraćaš kroz vrata kroz koja si u taj drugi denzitet prošao, vraćaš se i ponovo se nalaziš na starom fizičkom nivou. U suštini - to je vrlo jednostavno. Ti prolaziš kroz dimenzionalna vrata, da bi se bavio zemaljskim delima, ali ti poneseš i delić duše sa visokog nivoa. Kada ti svest sazri za ove oscilacije, ti više nikada ne možeš da deluješ samo trodimenzionalno. To se danas dešava. Ti ideš na svakom koraku, svakodnevno, tamo i nazad. Potrebno je to znati.

KADA MAŠTAŠ I SEBI PREDSTVALJAŠ DRUGAČIJI ŽIVOT, BEZ RATOVA, BEZ GLADI, BEZ INDUSTRIJSKIH REAKTORA - TI FORMIRAŠ VIŠI DENZITET. U njemu je sve moguće, i osnova svega toga je postojala uvek. Osobenost je samo u tome što ti podižeš svoja iskustva na više nivoe i tamo svi zajedno, ovakvim naporima, formirate nešto novo."

4. Odudaranje od masovne svesti može biti teško u ovim vremenima

"U svom detinjstvu ti si osetio bezuslovnu ljubav. Nekada si, kao slatko dete, ležao na majčinim rukama i gledao na svet potpuno drugačijim očima, na tebe su svi gledali sa nežnošću i ljubavlju. To uvek otvara srce. Sa izrastanjem, sa rastom tela i iskustvima koja si sticao, ti si ponekad bio potišten, možda postajao loše vaspitan, kritičan, čak neposlušan, i tvoji roditelji i rođaci, iako su te voleli, kritikovali su te i bili strogi prema tebi. Mnogi roditelji žele da njihovoj deci bude bolje nego njima samima. Često je to kod njih povezano, i često nesvesno, sa nametanjem tvoje prilagodljivosti, prema društvu: ti si dužan da budeš neprimetan, voljen, poslušan...

Ali, stare duše, a ti koji čitaš ovu poruku svakako spadaš u takve duše, jer njih vibracije ovakvih poruka privlače, često idu drugačijim putem. To nije put obezličujućeg prilagođavanja društvu, to je put koji je često za druge neprijatan. Taj drugačiji put proizilazi iz toga što ti dublje zalaziš u svoje sopstveno biće, u informacije koje su u njemu, a te informacije su često međudimenzionalne. Ti se sve češće priključuješ na svoje više frekvencije, ti si bio i jesi u kontaktu sa svojom DNK i koristiš svoju "Banku Sudbine" ili banku znanja koja nosiš u sebi. Ona pokazuje tvoju pravu suštinu. I ona te, verovatno, razlikuje od masovne svesti. Zaista, život nije uvek lak...

U tebe je, možda, nekoliko bora na čelu i malo sarkazma. Možda si mlad i progresivan, i hoćeš da ideš drugim putevima, gromoglasno pričajući o tome. Ti hoćeš novi dečji vrtić za svoju decu, druge škole, ti hoćeš dobre, zdrave proizvode, pravedne političare... Krikni o tome, ako ti je to potrebno, ili deluj spokojno, ako to smatraš ispravnim. Deli letke, ili ćuti - drugi će to primetiti, u svakom slučaju.

Mi te prihvatamo takvim kakav jesi. Mi saosećamo sa tobom u tvojim brigama u porodici, u problemima sa decom, u nedostatku novca i u raspravama sa susedima. Pogled i misao usmereni ka višim vrednostima, ka višim sferama Postojanja, ka bićima koja u njima žive - mogu ti biti uporište za utehu u ovim teškim vremenima, kada ti dođe da pobegneš nekuda. Sve to što je više, što je iznad ravni u kojoj si, otvoreno je za sve koji stradaju, za sve koji žive u strahu i ne veruju u svoj dalji put.

Ukoliko u trenucima smirenosti usmerite svoju pažnju ka višim sferama Postojanja, mi smo spremni da vas utešimo, iako ta uteha teško da može da dopre do vaše svesti u bučnom i teškom okruženju u kojem živite. Ti tiši trenuci bivaju noću, ali, tada možda kreće masa misli, a nijedna od njih ne da mira. To je faza dubokih promena. Ali to je takođe i faza tamnih energija, ma otkuda da se pojave, iz kosmosa, ili od tvojih suseda, koji se bore sa svojim demonima. SVE IZLAZI NA POVRŠINU I TRAŽI ČIŠĆENJE. I to izaziva čudna osećanja, umanjuje raspoloženje i povezanost sa srcem.

Daj sebi vreme za opuštanje i za fokusiranje na više svetove i na više frekvencije."


5. Dok živite i delujete u vašem svetu - on je za vas realnost u kojoj se usavršavate!

"Lično Majstorstvo - to je razlog zbog kojeg si ovog puta došao na Zemlju. Ti si najbolji među najboljima, najjači među najjačima, mudra, iskusna duša, inače ne bi ni pokazivao interesovanje za ovakve ideje, za učenja o rastu svesti.

Ti ponekad pomisliš da si slab i nesrećan, ali, iza Vela, ti zaboravljaš da si sva svoja iskušenja sam planirao, postavio pre Dolaska na Zemlju, postavio ih zato, da bi ih savlađivao, da bi kroz njihovo savlađivanje rastao, da bi izbrusio svoje lično duhovno Majstorstvo.

Svet u kojem živiš označava se kao Iluzija, s razlogom, jer su prolaznost i propadljivost njegova karakteristika, za razliku od viših svetova. IPAK, DOK SI U TOM SVETU, DOK ŽIVIŠ I DELUJEŠ U NJEMU - ON JE TVOJA PUNA REALNOST. Korisno je da imaš u vidu tu dvostranu perspektivu.

Šta vidiš, gledajući u ogledalo? Vidiš sebe pravog. To nije iluzija, to je tvoja sfera Postojanja, to je život u kojem si trenutno, to telo je ono sa čime ti deluješ u tom svetu, sa kojim, preko kojeg osećaš, razmišljaš, preko kojeg te vide drugi u tom vašem zajedničkom svetu.

U TOM SMISLU - FIZIČKI SVET NIJE ILUZIJA I NIJE SAN. To je realno prostranstvo delovanja sa punom ličnom odgovornošću. Vaši svetovi, tebe i ljudi oko tebe, dodiruju se i prožimaju, vaši odnosi, vaše reakcije, vaša osećanja i vaša shvatanja dozvoljavaju vam da dobijete sva iskustva koja vas zanimaju i koja su vam potrebna da usavršavate sebe, svoje lično Majstortsvo."6. U tebi samom je sve što ti je potrebno da znaš

"Snaga ženske intuicije... Češće osluškujte svoj unutrašnji glas, posebno onda, kada treba da donosite odluke, kada treba da birate jednu od više varijanti. To je glas intuicije, koji se često naziva šestim čulom, to je tvoja veza sa Višom Dušom, sa onim ko te je poslao da živiš ovde, na Zemlji.

Sve je vredno, što ljudi nose u svojoj duši. Posvećujte se češće sebi, svojoj duši, koja svakako hoće da vam prenese neke informacije. Duhovni svet vam kaže: Zemlja se podiže, ona se menja, ona odbacuje stare terete i premešta svoje čakre, usmeravajući se na Centar Galaksije.

To se dotiče svakog čoveka. Vi se takođe drugačije usmeravate. Vi to činite stalno. I nijedan vaš dan nije sličan drugom. Možda posebno treba da posvećujete pažnju telu, da bi ono moglo spokojno da se usmerava na promene.

Posveti sebi vreme, osluškuj sebe pažljivo i čuvaj vezu sa samim sobom. ZAPAMTI: U TEBI SAMOM JE SVE, ŠTO MORAŠ DA ZNAŠ. SVE ŠTO TI JE POTREBNO - UBRZO ĆE TI SE OTKRITI! Usmeri svoje senzore na prijem potrebnih unutrašnjih znanja i živi odgovorno svoj dan. Ne dozvoli spoljašnjim događanjima da utiču previše na tebe, živi u svesti u svom višem znanju, u svojoj slobodi. To znači sve više težiti ka višemu i otvarati se za Ljubav Postojanja.

U poslednje vreme mnogi od vas osećaju bol u grudima i povezane sa tim emocionalne udarce. Tako se uklanjaju (prerađuju) stari tereti, koji konačno mogu da "odu".

Budi muževan i idi napred, čak i kada te drugi usporavaju! Nova Zemlja pripada smelima!

Kakve prekrasne ideje se u tebi pojavljuju! Daj im mesto, posveti im pažnju, kako bi mogle da se ostvare.

Nije važno da li si žena ili muškarac, i da li si zaista išao putem prosvetljenja. Važni su tvoja volja i čista namera."7. Šansa, da unutrašnjom snagom i fokusom budeš van haosa - iako je on oko tebe

"Osmotrimo tvoj put i frekvenciju koju si izabrao.

Korak po korak mi idemo za tobom, pratimo te. Za nas je to sveti trenutak!

Šta će se dalje dešavati? Na Zemlji će se dešavati velike promene i čišćenja. Za tebe je to šansa da učiniš veoma veliki korak i da budeš daleko od haosa, ČAK I AKO SE NALAZIŠ USRED NJEGA - ŠANSA, DA IMAŠ UNUTRAŠNJI FOKUS I SNAGU, DA TE TAKAV HAOS NE POTRESE. Tako ćeš ti živeti na početku novog vremena. Ti si taj, kroz koga novo vreme dolazi na Zemlju! Možda te ponekad okolnosti zatresu kao oluja, ali, ako ideš uspravno dalje - za kratko vreme slediće te drugi u promenama.

Takav je taj put, i ti ga sada vidiš. I sve ostalo će doći, ali nije "tvrdo" propisano na koji način.

Oseti, kako zlatne vibracije prolaze kroz tebe, kroz tvoje mišljenje, kroz tvoja osećanja, kako ti daju pravac. I oseti blagoslovenost, koja je u svemu. I ponovo će se u tebi otvoriti i probuditi sve što si jedanput zatvorio, sa početkom putovanja u tamu."8. Velika šansa da duboko i temeljno, na nov način, isprogramirate svoj život

"Za nas je čast da vam skrenemo pažnju na sadašnje vaše zadatke i mogućnosti, koji su tesno povezani sa energijama, koje se otvaraju na vašem nivou. Odgovorni za ove kosmičke događaje, koji pokazuju uticaj na ljudsku psihu, na njegove energetske sisteme i doživljavanja - mi vidimo da ova visokoenergetska faza daje velike mogućnosti za korenske promene.

Na vaš nivo je pristigao moćni Talas, koji ima potencijal da svrgne "konstante" prostranstva i vremena. Vi to možete sporadično da osetite kao deja vu ili kao proboje sećanja iz vaše prošlosti. A sada takođe možete dobijati utiske o varijacijama budućnosti vaše duše.

Taj Talas energije mimo "savijanja" prostorno-vremenskih konstanti, pokazuje na vas dalji uticaj, delovanje na molekularnu strukturu vašeg tela. Takav energetski impuls aktivira informacije jezgra ćelije, i, samim tim, aktivira se vaša DNK. Posledica te aktivacije je to što sve više imate pristup informacijama koje su vam do ovih vremena bile nedostižne. Naravno, ako se na njih koncentrišete i potražite ih.

I sada vam predstoji zadatak da sa neutralne pozicije posmatrača primate - teško shvatljiv, ali primetan potok informacija, ne zalazeći lično u njegovu interpretaciju. Te informacije teško se prihvataju pomoću uma, ali su za suštinu vaše duše sasvim logične i zakonomerne.

Aktivacija, izazvana visokim kosmičkim energijama, daje veliku šansu za novo svesno programiranje vašeg života na ćelijskom nivou. Ta etapa daje vam veliku šansu da duboko i temeljno, na nov način, isprogramirate svoj život i da se usmerite na to kako vi treba da živite i šta da ostvarite, kako individualno, tako i u društvu.

Mi vam predlažemo da sastavite spisak tema, u vezi sa onim što želite da izmenite, i da uz pomoć vašeg Višeg Ja i vašom svesnom namerom - po novome isprogramirate svoj život.

Za početak - izvedite uzemljenje sa Majkom Zemljom, jasno osećajući kontakt i vezu sa njom. Dajte sebi dovoljno vremena za to, sve dok ne osetite jasno tu vezu i pravi momenat za novo programiranje.

Čim osetite da ste dobro nastrojeni, razmotrite svoju prvu stavku u napravljenom spisku ili planu, i odlučite, šta vi u toj oblasti svog života želite da programirate. To mogu biti teme o samovrednovanju, o odnosima prema drugima, o materijalnim vrednostima, i tako dalje - dozvolite osećanjima da vas vode pri sastavljanju spiska i da vam određuju važnost tema, da se ne biste zaglibili u hiljadama detalja.*

I tako, to će biti prvi korak...!"

* Napomena prevodica

U fragmentarno sačuvanom Jevanđelju po Tomi, u vezi sa našim delovanjem na menjanju nas samih i okolnosti u kojima smo, kaže se na jednom mestu:
"Kada učinite dvoje... misao i emociju kao jedno,
reći ćete planini: 'Planino, pomakni se!'. I ona -
pomaknuće se!"


9. Veliki preobražaj može da bude propraćen u jednom periodu haotičnošću oko vas i probijanjem najdubljih strahova iz vas

"Temeljno čišćenje planete na svim nivoima je jedna od osnovnih pretpostavki svrstavanja sa višim nivoima.

To čišćenje zahvata kako mentalna polja, tako i čvrste emocionalne energije, niskovibrirajuća polja i sve strukture, koje se ne mogu održati na višim nivoima.

Te strukture mogu biti programi koji su radili hiljadama godina, kroz socijalne kanale u društvu, koji su ugrađeni u tradiciju - sve to mora proći kroz potpuno obnavljanje, preobražaj i prilagođavanje.

Te faze mogu nositi sa sobom haotične promene. U OVO VREME VI SE VIŠE NEGO IKADA SUOČAVATE SA SVOJIM DUBOKIM STRAHOVIMA! Sa preobražajima koji prožimaju najveće dubine vašeg ćelijskog pamćenja.

Sve vaše zemaljske inkarnacije, sva vaša zemaljska Ja - spremni su da integrišu osnovnu suštinu vaših iskustava i da se sliju u jedinstvo sa vašim Ovde i Sada.

Polarnost saznanja: dobro-zlo, ispravno-pogrešno, stvarala vam je u ovoj fazi integracije velike probleme, zato vas molimo da zaključke, suđenja na osnovu te polarizacije, ostavite iza sebe, i da sa ljubavlju i mudrošću verujete svom Višem Ja i da ga slušate. Jedino tako će vam biti lakše da podnosite ono što se bude dešavalo, a koncepcije koje vam više ne služe - otpustite od sebe. Emocionalni šabloni, koji su vam do sada bili vrsta zaštite, moraju biti odbačeni, i, može se reći, da se na tom planu očekuje veliko čišćenje.

To može da se dešava sa narastajućim osećajima panike, zato što vaš sistem reaguje sa uznemirenošću kada se odvajaju stari šabloni. Oni će biti zamenjeni prirodnim zaštitinim mehanizmima viših dimenzija, i taj period će se dešavati onoliko brzo i blago, koliko je to moguće. Mnogo ekspertnih grupa suptilnih podešavanja i energetskih sistema već su "na mestima" i asistiraju vam individualno u ovim prelaznim fazama, da bi se mnogokratno olakšali ovi procesi.

Haos, koji su mnogi prognozirali, zavisi od mnogih individualnih faktora, koji ne mogu biti predupređeni. Društvo, koje se nalazi u fazi velikih preobražaja, uključuje u sebe, naravno, svekoliko mnoštvo različitih individua, i kod psihički nestabilnih ljudi mogu se iznenada dešavati oštre reakcije, posledice toga su jasne.

Mi vam ovo govorimo zato da bismo vam pokazali i "tamne strane" prelaza, koje sa više pozicije ne treba razmatrati dramatično. Ništa i nikada nije bilo izgubljeno, ali morate znati da JOŠ NIKADA NIJE BILO TAKVE FAZE, U KOJOJ SE VI SADA NALAZITE, i to treba da vam da shvatanje realnog stanja stvari u sadašnjoj situaciji. Pred ustanovljivanjem poretka - uvek vlada haos.

Vaša unutrašnja mudrost će vas uvek usmeravati na mesto i vreme koji su vam potrebni.

Projekat "Zemlja i Čovečanstvo" je grandiozni projekat, mnogo veći nego što vam izgleda. Zemlja i čovečanstvo su okruženi milionima svetlosnih bića, koja pomažu da se, što je moguće harmoničnije, ostvari prelaz svim učesnicima koji su u ovo vreme inkarnirani na Zemlji. Upravo oni pomažu da se minimiziraju sva haotična ispoljavanja vezana za Prelaz (na viši denzitet). Zato se ne plašite, znajte da se u Velikom Jednom o svemu brine, znajte da vas okružuju visoka Bića Svetlosti, koja će vam uvek pomoći, koliko je to moguće i dozvoljeno, i koja će vas čisto individualno podržati.

Koncentrišite se u ova vremena na harmoniju i na celovitost (integritet), i bićete time usmereni na ono što jeste, na sveobuhvatnu stvarnost. To, što zaista jeste, je mnogostrano, svako od vas je ogledalo te sveobuhvate stvarnosti, vrlo individualno i neponovljivo ogledalo.

Budite blagosloveni i poštovani za vašu uzvišenu službu, koju sada obavljate, svejedno ko ste i gde ste, i dozvolite vašoj Svetlosti da sija u svojoj punoj snazi, za vas, za vaše bližnje, za sve što postoji."


10. "U vašoj unutrašnjosti je sve realno, kao i u vašoj spoljašnjosti!"; na primeru partnerskih odnosa

"Ako ste dovoljno dugo bili fokusirani na vizije promena u sebi i oko sebe, ako ste marljivo svakodnevno ulagali energiju u vizualizovanje i promišljanje svega toga - možete biti sigurni da vam se u jednom trenutku mora desiti pozitivni kvantni skok, prolazak kroz Vrata u novi život, čak i dok ste fizički u postojećem, starom. Te mogućnosti su uvek stojale čoveku na raspolaganju, usled jakih negativnih uticaja nije ih koristio, sada energetska planetarna dešavanja idu u smeru potpomaganja takvih procesa kod mnogih na planeti.

Da bismo razjasnili ovaj paradkos, podsetimo se starog pitanja: šta je ralnije - ono što je u vašoj unutrašnjosti, ili ono što je spolja?

Dobro znate da je kroz vekove i milenijume veći, skoro isključivi značaj pridavan spoljašnjem, svakako pod uticajem određenih Sila na čoveka i čovečanstvo. To je počelo da smućuje i zbunjuje ljude, jer su počeli da se osećaju KAO ŽRTVE OKOLNOSTI.

Sada je vreme za postavljanje stvari na njihovo pravo mesto, za ponovno pomeranje vašeg fokusa na unutrašnjost. Predstoji vam napor da uočite i shvatite kako iz vašeg unutrašnjeg proizilazi vaše spoljašnje, da tragate za načinima na koje ćete, individualno i kolektivno, početi da menjate, da reprogramirate svoju unutrašnjost, kako bi se ona prelila na spoljašnjost, u vidu mnogo povoljnijih i lepših okolnosti od onih u kojima se trenutno nalazite. Dok se to ne izvede, ako ste individue sa razvijenijom svešću, osećate kako vas iznutra kolektivno stvorene okolnosti guše, ali vi možete da deluje na sopstvenu unutrašnjost i da menjate sve ono što se indivdualno može menjati, tako da za sebe, i pre nego što se učine kolektivne promene - olakšate i poboljšate situaciju. U tom slučaju vam je potreban izuzetna napor, ali - promene neće izostati, uz sva kolektivna ograničenja.

Dakle, imajte stalno u vidu: unutrašnje rađa spoljašnje, A NE SUPROTNO, i kada želite da nešto spolja menjate, tragajte za energetskim vezama i programima koje u sebi treba menjati, da bi se one prelile i ospoljile u vidu spoljašnjih promena.

Kosmička dešavanja u čijem vrtlogu je Zemlja i čovečanstvo sa njom - idu na ruku ovakvim nastojanjima i ovakvim promenama, više nego ikada ranije. Samo se treba truditi u tom smeru.

Kada se probiju ta ograničenja koja su u vama - u NOVOME vas čeka ponovno uspostavljanje veze sa Ljubavlju, u svim njenim vidovima ispoljavanja. Tada se može osetiti Jedinstvo sa Svime-što-Postoji. Sada vas u takvom živom osećaju koči kolektivna percepcija rascepkanosti i fokusiranost na vašu međusobu izolovanost.

To će proći. Ta percepcija se menja, takva koncepcija se raspada, sa vašim zakoračivanjem kroz Vrata Novog vremena.

Između ostalog - to važi i za promene u partnerskim odnosima, i tu vas očekuju čuda. Mnogi od vas se osećaju usamljenima iako imaju partnera (u braku).

Kao što rekosmo - unutrašnje uslovljava spoljašnje, te tako i u vezi sa partnerskim odnosima: VAŠA BLIZANAČKA PARTNERSKA DUŠA SE NALAZI U VAŠOJ DUŠI. I pre nego što je sretnete u spoljašnjem svetu - vi možete, i treba da se susrećete i družite sa njom u svojoj unutrašnjosti, da razgovarate sa njom... TO JE REALNO, vi se realno sa njom susrećete u svojoj unutrašnjosti, iako vam ona deluje samo kao plod mašte, iako možda nema jasan lik, iako možda menja taj lik u vašim raznim unutrašnjim susretima... Zavisi, koliko su vam vaša vera i unutrašnji fokus jaki - toliko vam je on, lik unutrašnjeg partnera ili partnerke, jasan i postojan, toliko je ŽIV u vašoj komunikaciji.

Dakle, kako se unutrašnje preliva u spoljašnje, ospoljuje, manifestuje, to ćete vremenom, a i kako se sve povoljniji planetarni uslovi budu stvarali, VI SPOLJA SUSRESTI SVOG PARTNERA ILI PARTNERKU, ONDA, KADA PROĐETE KROZ VRATA. Ako je to iskrena želja vađeg srca, ona će se i ostvariti. Vi niste odvojeni od Izvora. I ako je to vaša iskrena želja, nije vam se ona ni mogla javiti da nije i želja Izvora U VAŠEM OBLIČJU. Što znači da se takva želja mora ispuniti, uz ulaganje vašeg truda na izvođenju promena.

Sve prave želje vaših srca će se ispuniti, vi ste već spremni za to, samo to još ne znate, jer treba da prekoračite Vrata, time što ćete u svojoj svesti ostaviti iza sebe sva svoja i kolektivna ograničenja, time što ćete u svojoj svesti, dakle, u svojoj unutrašnjosti, zaći u Polje promena koje vam u vašoj sadašnjoj poziciji deluju kao nemoguće i neizvodljive, iz perspektive svih racionalno sagledavanih vektora situacija u kojima se trenutno nalazite. Ako se oslonite na sagledavanje iz srca, ili unutrašnjeg čula, ukidate ograničenja racionalnog rasuđivanja, a već time počinju da padaju prva ograničenja u vašoj unutrašnjosti, čime stvarate teren za izlivanje tih promena u spoljanjost.

A kad prekoračite ta Vrata - očekuje vas neopisiva sreća, koja je uvek bila vaše pravo od rođenja, čekamo vas mi, vaša kosmička porodica, čekaju vas vaši blizanački partneri. Naša radost neće imati granice! ("Čekamo vas", ne u smislu prostornog približavanja, svako od nas ostaje prostorno na svome, mada ćete time doživeti i redefinisanje predstava prostornih donosa, već - u smislu otvaranja mogućnosti da se vidimo i direktno komuniciramo.)

Odmarajte se, dragi naši, dozvolite svojim telima i srcima da se isceljuju, dozvolite Svetlosti da vas se dotakne tamo gde vam je najneophodnije isceljivanje u ovoj fazi čišćenja, i znajte:

'U vašoj unutrašnjosti je sve realno, kao i u vašoj spoljašnjosti!'"

11. Uspostavite unutrašnji kontakt sa Suncem!

"Neki od nas, u okviru Sunčevog Bratstva, u okviru svojih misija i nadležnosti, aktivno učestvujemo u unikatnom prelazu Zemlje iz niske u visoku gustinu (denzitet). Što se vi više duhovno uzdižete, to, između ostalog, sve jasnije osećate na sebi uticaj Sunca i energiju njegovih vetrova. Da, i do sada je Sunce grejalo i hranilo Zemlju, i svi su, i duhovno težeći, i oni koji su imali svoj drugačiji fokus, videli i osećali značaj Sunca za postojanje Zemlje i života na Zemlji. Ovde govorimo o nečem suptilnijem, o razvoju osećaja za suptilnije delovanje i suptilnije uticaje Sunca, koji se mogu osetiti sa izoštravanjem duhovnog čula.

Registrovanje suptilnijih uticaja i suptilnijeg značaja Sunca podrazumeva nešto što je više od onoga što sada uobičajeno laički ili naučno registrujete: kao slanje Zemlji energije i čestica kojima se ispunjava njeno magnetno polje, kao donošenje toplote za zagrevanje Zemlje posle duge zime, kao donošenje informacija za razvoj civilizacije...

Jedan od naših zadataka je zaštita Zemlje i čovečanstva od preteranog uticaja Sunca.

Na primer, vaša pretpostavljena izuzetno velika Sunčeva aktivnost u 2012. godini ostala je kao pogrešna prognoza - upravo zato što se o vama i o vašem svetu, u okviru Sunčevog sistema, brinu i moćna Bića koja ne vidite, brinu, da uticaji Sunčevih pega i Sunčeve plazme ne deluju previše uznemirujuće na ljude, svojim remećenjem magnetnog polja Zemlje. Naš zadatak je da ne dopustimo mešanje u vaš život, vas, kao čovečanstva, jer smer dešavanja u životu čovečanstva određujete vi sami.

Fokusirajte se na to da primite na jedan nov način Sunčevu Svetlost - u svom srcu. Sunce vam je najbliže, Biće i zvezda sa najjačim uticajem na vas, te vam ZBLIŽAVANJE sa njim na unutrašnjme planu može najlakše poći za rukom i biti od najveće koristi, jer u svojim vizijama uspostavljanja unutrašnjeg kontakta sa njim možete poći od vrlo jasne slike Sunca, slike koju svakodnevno imate pred sobom. Rad na unutrašnjem kontaktu - koji je mnogo više od pukog gledanja u Sunce ili izlaganja delovanju Sunčevim zrakova. Ti možeš u tom unutrašnjem kontaktu otkriti u Suncu čudesne svetove."

12. Praktične varijante izdizanja svesti u više vibracije - uz boravak u postojećem fizičkom ambijentu

"Nezavisno od toga što se Zemlja uzdiže u sve čistije i više energije, negativne situacije mogu iskrsavati sve češće, zato što masa ljudi odbija da se iznutra usklađuje sa njima, zato što se oni i dalje čvrsto drže starih nazora i načina življenja i ponašanja. Visoke energije će vremenom iznutra vršiti sve jači pritisak na njih, oni koji se sve jače i grčevitije budu opirali njihovim uticajima, koji se sve grčevitije budu opirali promenama, počeće sve vidljivije da "pucaju po šavovima". To "pucanje po šavovima" upravo može da znači proboje negativnih energija i negativnog ponašanja na sve čudnije načine.

U takvoj situaciji oni koji su napredniji - suočavaju se upravo sa velikim iskušenjima, i u tom smislu što se njihovo strpljenje i trpeljivost moraju pojačati do maksimuma, i u tom smislu što oni moraju razvijati svoje dopunske lične strategije stabilnosti i snage.

Očišćujuće energije pomažu da se ukloni opterećujući astralni i mentalni balast planete, ili, kao minimum, da se ublaži polje njegovog delovanja, to znači i odstranjivanje negativnosti, blokada i zastarelih stereotipa, da bi mogle da ovladaju nove ideje i dostignuća. Dok dominiraju oni koji se celom tom procesu opiru - Zemlja će još uvek biti teško mesto za one koji su već počeli da se prepuštaju tom procesu, ili koji su u njega uveliko zašli.

Uopšte, kako se u praksi suočavati sa disonantnim energijama, sa energetskom "šljakom" i blokadama? Sa svime što izaziva osećaj težine, neprijatne asocijacije, uznemirenost i bol. Sada i ubuduće će biti lakše u vezi sa tim, zato što vas Zemlja prenosi u svetlija energetska polja. Te energije imaju očišćujuća svojstva, pozitivnu fluidnost, šire vašu percepciju, obogaćuju novim idejama, bude na aktivno dejstvo. Da, na te energije se treba fokusirati, kroz svoju unutrašnjost, dopustiti da one najpre uđu u polje vaše svesti, da bi uopšte mogle da deluju, neće one delovati nezavisno od vašeg fokusa, ali - taj izvor velike pomoći postoji i stoji svakome na raspolaganju.

Podižući sebe i svoju svest, kroz svoju svest, u polje visokih energija, vi postajete sve nedostupniji za disonantne energije, jer je u polju visokih energija lakše sačuvati ravnotežu i spokojstvo duše. Za izdizanje u ta stanja svesti, preko kojih se priključujete na osvežujuće, zaštićujuće i isceljujuće visoke energije - koristite sva stredstva i sve načine za koje ste čuli ili o njima čitali: meditacija, slušanje prijatne, relaksirajuće muzike, umetnost, stvaralaštvo, maštajte, pevajte, volite, otvarajući svoja srca Svetlosti. SVE SU TO NAJJEDNOSTAVNIJE VARIJANTE PREMEŠTANJA SVESTI U VIŠE SFERE, a polje u kojem vam je fokus svesti - ne može, a da ne "siđe" i na vaše telo, pa i na okolnosti oko vas, stvarajući malo zaštitno polje oko vas. To vaše polje može postojati i kontaktirati sa poljima niskih energija oko vas, ostajući, i pored toga, nedostupno za njihove negativne uticaje, SVE DOK STE VI U STANJU DA SAČUVATE RAVNOTEŽU. To je put ličnog duhovnog Majstorstva, kojim možete ovladati, kojim su neki od vas već ovladali."13. Nove energije kojima je izložena Zemlja - dozvoljavaju vam, ne samo da izbegnete, da postanete vešti u izbegavanju bolnih iskustava, već i više - da upravljate svojom sudbinom, sa najviše tačke gledišta

"Od strane onih koji se okreću molitvama kao osloncu u teškim dešavanjima - često se mogu čuti molbe, čak se može reći i - vapaji, za pomoć u suočavanju sa bolovima duše i sa gročinom koje muke stvaraju. Toliko je lako osetiti negativnost u dualnom materijalnom svetu Zemlje, planete, na kojoj prolaze obuku duše iz najrazličitijih uglova Svemira. Mnoge duše su nekada dolazile ovde, upravo zato da bi stekle takva negativna iskustva.

Ali, situacija se promenila, negativna iskustva postaju neprihvatljiva i za Zemlju, i za Čovečanstvo; neprihvatljiva u tom smislu što prestaju da budu buduća perspektiva života na Zemlji. Ako su duše iz raznih uglova Svemira nekada dolazile da ovde steknu negativna iskustva - ubuduće to više neće činiti, jer će se vremenom Zemlja očistiti od negativnih uticaja, dakle, neće više biti mesto za sticanje negativnih iskustava.

Do sada je princip bio - da je svako iskustvo dobro, dakle, i negativno, teško, bolno. Od ovih vremena taj princip prestaje da važi (naravno, još ste u mešovitom prelaznom vremenu, pa ovu smenu principa i ne možete jasno da uočite), stupa na scenu princip po kojem svako bira svoja iskustva: više niko nikoga ne može da natera da se spušta u energije haosa i bola, ukoliko to nije njegova slobodna volja. Vaša kosmička odgovornost, koja sazreva, dozvoliće vam da se sasvim izbavite od negativnosti i od situacija u kojima ste bili nesrećni.

Kako živeti u ovom prelaznom vremenu, dok ste usred energija najrazličitijih kvaliteta? Živeti smireno, u ravnoteži, uz usmerenost pažnje i svesti na uzvišene energije i uzvišene sadržaje (u vezi sa čim smo vam već dali konkretna uputstva). Vi imate pravo na lične nazore i lične izbore: sadašnje energije, nove energije kojima je izložena Zemlja, dozvoljavaju vam, ne samo da izbegnete, da postanete vešti u izbegavanju bolnih iskustava, već i više - DA UPRAVLJATE SVOJOM SUDBINOM, SA NAJVIŠE TAČKE GLEDIŠTA. Da upravljate svojom sudubinom sa najviše tačke gledišta znači - ne upravljanje sudbinom sa stanovišta ega i njegovih neutaživih želja, već sa stanovišta najveće duhovne koristi i za vas, i za druge, sa kojima ste povezani.

U vremenu mešovitih energija, kada nove energije još nisu ostvarile svoju predominaciju, za vas, koji ste svojim težnjama i svojim trudom već izdigli svest na makar malo viši nivo - živeti i istrajavati na svom duhovnom putu usred takvih raznolikih energija PRAVO JE MAJSTORSTVO! Da, još će vam se, usled toga, dešavati greške i nesreće, ali - to ne sme da vas značajnije potresa, morate se uvek nakon takvih udaraca podizati i kretati dalje, napred!

Karma, to nije sputavajuće trčanje u istom krugu nametnutih dešavanja; rešenja problema za vas, koji ste na duhovnom putu, dešavaće se sada mnogo aktivnije. To vam daje mogućnost bržeg napredovanja, UKOLIKO STE SPOSOBNI DA IZBEGNETE ZAMKE TEŠKIH ENERGIJA, KOJE VAM MOGU NABACIVATI OSEĆAJ KRIVICE, ILI VAM NEPODNOŠLJIVOM TEŽINOM NALEGATI NA DUŠU.

Nastojte da primenjujete preporuke za sticanje i održavanje ravnoteže i za držanje fokusa na višim vrednostima, koje smo vam dali, i koje možete naći i na drugim mestima, nastojte da živite lako i srećno, stvarajući po lepoti i raznovrsnosti neponovljivi svet!

Kao mladica, koja je izrasla iz Semena, koja teži ka Nebu, čvrsto se ukorenivši u Zemlji - tako zamislite da i vi težite duhovnom svetu, čvrsto nogama stojeći na Zemlji, razvijajući se i ostvarujući svoje zamisli i svoje snove o boljem svetu i o svom boljem životu.

Vaše duhovno cvetanje je direktno povezano sa slobodom. Tamo, gde nema slobode, nema ni cvetanja. Čovekov stvaralački potencijal je ograničen, ukoliko on nije slobodan. Sloboda je znak zrele svesti, koja nije opterećena spoljašnjim svetom i njegovim stegama, mada, naravno, i spoljašnji svet ima svoju ulogu u svemu tome. Tako ponovo, iz drugog ugla, dolazimo do unutrašnje perspektive, u kojoj se pronalazi, uzgaja i osvaja sloboda, koja se tek nakon toga može preliti u spoljašnje životne okolnosti.

Spomenuli smo nove energije koje su odnedavno počele da oblivaju Zemlju. Da u vezi sa tim razjasnimo neke najave i očekivanja, koji su vam u nekim porukama dati.

Zemlja je - jedna! I nema druge takve. I neće je ni biti. Nema nikakvih kopija. I neće ih ni biti. Vi ste živeli, živite i živećete na ovoj planeti zajedno, zato što je to izbor vaše slobodne volje. Nikavog deljenja i 'preseljavanja' nekuda, na nekakve Zemljine duplikate - ne razmatra se i ne planira se.

Zemlja vas unosi u blagodatno polje energije, i sva vaša iskustva biće izmenjena saobrazno tim visokim energijama. Proces promena percepcije, mišljenja i stanja svesti - dešavaće se najjasnije kod onih koji su otvoreni za promene i za drugačija iskustva, ali, talas promena zapljusnuće i sve druge, s tim što će se oni, na osnovu svojih unutrašnjih otpora, suočavati sa nekim svojim drugačijim scenarijima. Taj proces promena je prirodan i postepen, i kolektivno će trajati ne samo u toku jednog pokoljenja. Naravno, kao što smo već rekli - oni koji se na opisani način individualno fokusiraju i trude, imaće svoje individualne promene ubrzanije, u mnogo kraćem roku.

Iskoristite mogućnosti i potencijale koji vam stoje na raspolaganju, i koji, zahvaljujući vama, mogu da se ostvare u ovom svetu. Zasađujte Seme novih ideja u blagodatno zemljište i štedro ih oplođujte svojom Ljubavlju i Verom! OSLOBAĐAJTE SE ZASTARELIH PREDSTAVA I LAŽNIH TEORIJA, i dozvolite novom, čudesnom Vrtu Života da se rascveta na našoj-vašoj lepotici Zemlji!"
"Da ne stojite jednom nogom čvrsto u materiji: vi biste lako mogli, kada se koncentrišete na nas - da osetite naše energije, da se svojom svešću nađete u našem energetskom polju. U suštini, svi mi smo objedinjeni u jednom velikom energetskom polju.

* * *

Nažalost, kod vas, na Zemlji, ta naša, i uopšte, energije viših dimenzija, samo su vam delimično dostupne. Drugom, međudimenzionalnom nogom vi povremeno, delimično nastojite da iskusite međudimenzionalnu perspektivu. Ali, dualnost vašeg sveta lako vas pokoleba, baca vas sa jedne strane na drugu.

Da, vi biste mogli da osetite naše energije, u čijem polju bi vam bilo prijatno, koje bi vas uzvisivale. Ali, vi ste u vašem životnom okruženju podvrgnuti i delovanju drugih energija.

* * *

Bavite se samočišćenjem, pa ste možda nezadovoljni procesom kojem kao da nema kraja. Zaboravljate da ste u svetu dualnosti, još uvek. Jednom svojom nogom, jednim svojim delom, vi se nalazite na kvantnom nivou, na kojem prolazite kroz proces čišćenja.

Ali, potom vi stupate na svoju trećedenzitetsku nogu i DOBIJATE SLEDEĆU EMOCIONALNU ILI ENERGETSKU INFEKCIJU u svom trećedenzitetskom svetu.

* * *

Ako se smireno udubite u sebe - tu ćete naći "stvari" koje ste već preradili i otpustili od sebe. Ali koje vam iznova dolaze, na osnovu kontakata sa drugima. Kada ste u polju drugih ljudi, sa kojima delite njihove brige i probleme, na osnovu toga što ste povezani ne samo mentalno, već i emocionalno, vaš solarni pleksus ne može, a da ne reguje, iako i niste sasvim svestni toga. JER SE NALAZITE U UZAJAMNOJ RAZMENI ENERGIJA NA OSNOVU ZBLIŽENIH POLJA. To vas, naravno, napreže, iako ste svoj proces ličnog čišćenja već izvodili. POMISLITE LI DA STE SVI MEĐUSOBNO POVEZANI?

* * *

I tako je uvek bilo. ŠTO SE VIŠE ČISTITE, TO VIŠE PRIVLAČITE DRUGE "TEME" DUALNOSTI (teške energije ljudi sa kojima dolazite u kontakt). To je kolektivni trud koji vi ne vidite, u kojem učestvujete, iako to niste sada svesno izabrali i niste samog procesa svesni.

* * *

URAVNOTEŽENJE MOŽE DA PROIZAĐE TEK KADA ZARONITE DUBOKO U SEBE. Kada sagledavate svoje međudimenzionalno jezgro, ili kada mu dozvoljavate da se sve više sjedinjuje sa vama - vi se isceljujete.

Takođe, kada svoju pažnju okrećete ka uzvišenijim, u odnosu na realnost koja vas okružuje, sadržajima, prijatnoj muzici, vizijama ciljeva kojima težite, duhovnim idejama, umetnosti, itd."

* * *


Komplikovano je da shvatite, ali - i vi ste Veliki Stvaraoci. U suštini, vi se ne razlikujete od onih Visokih Bića, koja su stvorila Program Zemlje i svega što se dešava i živi na njoj.

Ali, svako od vas je deo kolektivne Svesti, koja utiče na sve što se dešava na ovoj planeti. Živite jednom nogom u ovom ispoljenom svetu, u svetu Iluzije, i vi niste slobodni od sputavajućih svojstava onog dela vašeg sveta koji ste vi dodatno kolektivno-civlizacijski kreirali.

* * *

Ako ste vezani za polje kolektivne svesti koje sputava vašu moć - vi tu moć i nemate. Dovoljno je da samo otvorite svoju svest za jednu drugačiju paradigmu - da dozvolite sebi da imate mnogo veću moć od one koju sada percipirate kod sebe, u sebi, dovoljno je samo to, pa da pokrenete proces pretrage: kako da se oslobodite vezanosti i kako da otklonite sve što vas iz životnog okruženja, ali prethodno, naravno, i u vama samima, sputava i ograničava.

To može biti tek početak dugog puta traganja, ali - on se ne može završiti bez rezultata, ukoliko ste dovoljno istrajni.

* * *

Dostojan je uvažavanja onaj ko spozna vladajuću paradigmu i dogme na vašoj planeti, ko ih odbaci i svoju svest otvori za izučavanje novih mogućnosti, novih svetova i novih dimenzija.

* * *

Sa druge strane Zavese, sa naše strane, deluje međudimenzionalna koncepcija, a to znači da istovremeno proizilazi sve što se u vašoj percepciji u razdvojenim segmentima niže u vremenskom i uzročno-posledičnom poretku.

* * *

Vaša želja da izađete van, zato što je poznato (!) da vas zatvoren prostor sputava, želja da se bavite sportom... Neko je nezadovoljan svojim telom, pa se odlučuje na dijetu...
Niko od nas ne želi da vas odvraća od takvih razmišljanja i takvih namera. SAMO ŽELIMO DA VAM UKAŽEMO NA JEDNU DRUGAČIJU TAČKU GLEDIŠTA.

Linija vremena na kojoj ste inkarnirani je osobita, možda vam je makar donekle to jasno ili bar slutite. Zemlja i ljudi se nalaze u velikim promenama, izlazeći na novi nivo postojanja. A to znači, između ostalog, da mnoge rasprave, teorije i preporuke, koje se odnose na ličnu higijenu, na ishranu, i tako dalje - više ne važe. TO SU STARE KONCEPCIJE! Pomislite, da svako od vas, KO SE VEĆ PRIKLJUČIO NA PREOBRAŽAJNE PROCESE, ne misli i ne živi više po do sada važećim zemaljskim merilima normalno.

Da biste se lakše snašli u svemu ovome - nastojte što više možete da osluškujete pretihi, suptilni glas vašeg unutrašnjeg vođstva ili vaše duhovno čulo. Oni će vas celishodno uvesti u novu eru života.

Na primer, po tim starim predstavama: dolazi proleće, po ustaljenom mišljenju - sada vam je prioritet sveža hrana, sveže povrće... Takva hrana vam je, svakako, potrebna, ali, možda vam je, baš naprotiv, potrebnija jača hrana, možda neki od vas OSEĆAJU da im je potrebna masna hrana. Rekacija na ovo može biti u vidu samouverenog odbacivanja ovakvog stava: pa, duhovni čovek ne jede meso!

Rekosmo: sada se mnogo toga izmenilo. ODBACITE SVA STARA PRAVILA I UPUTSTVA, IZMEĐU OSTALOG I O TOME KAKO TREBA JESTI I ŽIVETI.

Sledite, sledeći svoje unutrašnje vođstvo, potrebe svog tela. Da, doći će vreme kada ćete sasvim odbaciti životinjsku hranu, ali, za sada: koristite i nju, uz uvažavanje prema životinjama koje vam pomažu na putu; zahvalite im se i sa dubljim razumevanjem se odnosite prema sebi. Energetsko čišćenje se najpre izvodi u vašoj unutrašnjosti, pa onda stvaranjem zaštite u odnosu na sve teške uticaje okruženja u kojem živite. Tek nakon toga može doći na red preispitivanje uticaja vrste hrane, tj. njenih vibracija. A ne suprotno: energetsko čišćenje se ne započinje sa hranom.

Ili, na primer, ako vam telo, nakon pokušaja, govori da vam trenutno jača fizička aktivnost teško pada - poslušajte ga.

To se odnosi na mnogo toga što sebi po starim pravilima zabranjujete, a što vam se, naravno, na osnovu unutrašnjeg čula, pokaže kao diskutabilna zabrana, kao staro pravilo koje treba tek preispitati.""Svetlost dolazi samo onom koji joj teži,
prepreke ogromne on će sresti na stazi,
čak još i više što je bliži Svetlosti Sunca"

"3. Deco moja, načuljite uši sada, slušajte
i primite ove reči što dajem ih vama.
4. Prvo ću vam reći o okovima Tame
što lancima vezuju čoveka za prirodu Zemaljsku.
5. Tama i Svetlo, oboje su prirode iste,
drugačije su ali prividno, jer oboje iz jednog
Izvora svega potekoše.
6. Tama jeste Nered i Svetlo jeste Red.
7. Preobražena Tama Svetlost je Svetlosti.
8. Ovo, o deco moja, jeste svrha postojanja vašeg:
Preobražaj Tame u Svetlost.

18. Znaj, o čoveče, da Svetlost je tvoje nasleđe.
19. Znaj da Tama je samo veo.
20. Zapečaćena u srcu tvom Svetlost je večna,
i čeka tren slobode da nadvlada i iskida veo Noći.

62. Snagom svojom ustalasaj Dušu
da iz Tame se oslobodi.
63. Nemilosrdno je moraš uzdrmati
svom snagom svojom
dok najzad se ne oslobodiš.

28. Ja, Tot, večno sam tragao za mudrošću,
pretražujući Tamu i pretražujući Svetlost.

31. Ali ipak, o čoveče, pažljivo slušaj opomenu moju:
Svetlost dolazi samo onom koji joj teži.
32. Težak je put što vodi ka Mudrosti,
težak je put što vodi ka Svetlu.
33. Mnogo ćeš naći kamenja na putu tvom
i mnogo je planina za penjanje ka Svetlosti.
34. Ipak znaj, o čoveče, da onaj što savlada je,
oslobođen biće za Stazu Svetlosti, jer znaj,
o čoveče, na Kraju Svetlost mora da pobedi
i Tama i Noć biće prognani od Svetla.

54. Onaj koji bi išao stazom Gospodara,
osloboditi se mora od okova Tame.
55. Pokoriti mora neoblikovano i bezoblično,
i opsenu straha takođe.
56. Znanje on mora steći o svim Tajnama,
idući stazom što vodi kroz Tamu,
ali uvek pred sobom mora imati Svetlo cilja svog.
57. Prepreke ogromne će sresti na stazi,
još i više što je bliži Svetlosti Sunca.
58. Znaj, o čoveče, Sunce je znak Svetlosti
što sja na kraju puta.
59. Dajem ti Tajne sada da upoznaš Moć Tame,
upoznaj i pokori strah od Noći.
60. Samo znanjem pokoriti možeš,
i jedino znanjem možeš Svetlost dobiti.
61. Dajem ti Znanje sada, Gospodarima znano,
Znanje što pokorava sve strahove mračne.
62. Iskoristi ovu mudrost što dajem ti,
i Gospodar ćeš biti Braći Tame.
71. Najpre pronađi mesto Tamom ograničeno.
72. Postavi krug oko sebe (...)
podigni ruke ka Svemiru mračnom iznad sebe,
zatvori oči svoje i privlači Svetlost.
74. Prizovi Duha Svetlosti iz Beskonačnog,
rečima ovim, i bićeš slobodan..."

(Iz "Knjige kralja Tota")Znakovi duhovnog buđenjaČesto čujemo o duhovnom buđenju, no znamo li što se pod tim misli? Što je to „probuđeno stanje svijesti“ ili kakve su mu karakteristike?

U današnje vrijeme sve više ljudi se duhovno „budi“. Buđenje se može dogoditi naglo, a može se i ušuljati postepeno. Čini se da je jedan od glavnih okidača prestanak truda i borbe, takozvano prepuštanje, predaja. Na primjer, odustajanje od pokušavanja da budemo bolji, pokušaja kontroliranja sebe, drugih ili događaja, pokušaja da se riješimo ega, traženja prosvjetljenja, traženja odgovora, traženja nekog uspjeha ili ispunjenja.

Na neki način, radi se o pomirenju sa životom i sobom, prihvaćanju, prestanku željenja nečega što nije sada i ovdje. To je jedan od životnih paradoksa. Upravo nas odustajanje od potrebe za promjenom – mijenja.

„Prvi mir, koji je najvažniji, je onaj koji dolazi u dušu čovjeka kad shvati svoju vezu, svoje jedinstvo s univerzumom i svim njegovim moćima, i kad shvati da se u središtu univerzuma nalazi Veliki Duh i da je to središte svugdje, da se nalazi u svakom od nas.“ ~Crni Los, Oglala Sioux

Kada dođemo u probuđeno stanje, pravi život tek počinje. Zato se ono i zove „buđenje“. Vidimo život s jedne potpuno drugačije razine, mogli bismo reći stvarnije i ljepše. To viđenje nam pomaže proći sve što prolazimo u životu, a kroz što upoznajemo svijet, prirodu života i sami sebe. Sve više otkrivamo sebe kao vječno biće s neograničenim potencijalima, a život kao nevjerojatno uzbudljivu i zanimljivu avanturu. Samim tim postajemo hrabriji i imamo više inspiracije i resursa za pomaganje drugima i stvaranje ljepšeg svijeta.

Slijede neki od glavnih znakova buđenja:

Prestaje potraga. Osjećate da ste pronašli ono što ste, svjesno ili nesvjesno, cijeli život tražili ili osjećali da vam nedostaje. Pronašli ste da je to već sada u vama.

To vam daje osjećaj mira i zadovoljstva. Živite u sada i ovdje, jer više nigdje ne trebate stići, ništa doseći, ništa postići, jer – već ste stigli, već jeste tu gdje trebate biti, već imate sve što će vam ikada trebati.

Potrebe se smanjuju, strahovi se smanjuju. Osjećate se slobodno jer vidite da vaša sreća ne ovisi o ničem vanjskom... ne o novcu, poslu, obitelji, prijateljima, zdravlju, okolnostima... pronašli ste sreću, mir i ljubav unutar sebe i uvidjeli da su uvijek tu, bez obzira što se događalo.

Prepoznajete kako funkcionira ljudski um, način na koji se „veže“ i projicira unutarnja stanja i vjerovanja na vanjske situacije, osobe, stvari... kako stvara iluziju stvarnosti koju onda živite kao svoju stvarnost. Prepoznajete njegovu igru i niste više identificirani s njom, možete vidjeti „iza“ te prividne stvarnosti.

Vidite da je izvor svega što osjećate i doživljavate unutar vas, prestajete okrivljavati bilo što i bilo koga drugoga za to što osjećate i doživljavate.

Vidite da je sve upravo onako kako treba biti. Nema grešaka u svemiru.

Živite više u sadašnjem trenutku. Ne žalite za prošlošću i ne bojite se budućnosti. Ne čekate da prođe ovo ili ono kako biste napokon mogli živjeti ili činiti nešto što vam je važno.

Ne osuđujete ni sebe ni druge, ni ljude ni djela. Prihvaćate život onakav kakav jest, stvari onako kako dolaze.

Samim tim, nemate potrebu mijenjati svijet, mijenjati sebe ili druge. Možete biti aktivni u mijenjanju svijeta, ali vaša akcija dolazi od inspiracije i ljubavi, a ne iz straha i potrebe.

Ne odlučujete iz uma, nego slušate osjećaj. Iz trenutka u trenutak osjećaj vas vodi u akcije koje su vaš posao. To je put srca, put vaše duše. Ne živite po šabloni koja vam je nametana kroz društvene norme, već živite svoj vlastiti život.

Vaše djelovanje je lako i bez napora, jer radite samo ono za što imate inspiraciju. Više se ne prisiljavate na ništa, jer znate da je upravo vaša inspiracija poruka vašeg unutarnjeg vodstva. Tako ostajete na svom najuzvišenijem putu i tako ste „usklađeni sa životom“.

Ne osuđujete svoj ego, svoje mane, ne borite se protiv njega, već ga prihvaćate kao normalan dio života u fizičkom tijelu.
Nemate potrebu da postanete savršeni i riješite se ega jer znate da ste već sada savršeni u svom nesavršenstvu, jer ste, jednostavno, ljudsko biće – ništa bolji niti lošiji od bilo koga drugoga.

Kako svoj ego i sve dijelove sebe sve dublje prihvaćate, tako se unutarnja transformacija događa sama od sebe i ego obrasci, psihički obrasci, se vremenom čiste bez puno truda s vaše strane. Život vam donosi situacije, prilike, učitelje koji vam u tome savršeno asistiraju.

Sve što vam se događa pratite više kao promatrač, bez potrebe za kontrolom. Doživljavate stvari svjesno i nepristrano, bez „uzimanja strane“ ili označavanja nečega kao „dobrog“ ili „lošeg“. To ne znači da ste distancirani i da vas nije briga, upravo suprotno, tada djelujete iz mjesta bezuvjetne ljubavi i suosjećanja, jer niste izgubljeni u emocijama i osobnoj nesigurnosti i osuđivanju.

Ne „trčite“ za lijepim osjećajima i lagodnim stanjima. Život vam, kao i svima drugima, donosi i lakše i teže trenutke, a vi ih prihvaćate i znate da svaka situacija i svako stanje kroz koje prolazite nose u sebi dar.

Potreba za kontrolom sve više nestaje, a zamjenjuje ju povjerenje u životnu inteligenciju... u savršenstvo i sklad sveukupnog postojanja. Vidite sklad i smisao u svemu, a kad ne vidite imate povjerenja da ćete uvidjeti to što trebate uvidjeti upravo kada dođe vrijeme za to.

Osjećate se ispunjeno i povezano sa sobom, s drugima i s cijelim svemirom. Osjećate da pripadate, da ste „kući“.

S obzirom da ste u sebi pronašli sigurnost i ljubav, puno više i lakše dajete od sebe drugima, bez ikakvih povratnih očekivanja od njih. Dajete im slobodu da budu to što jesu.

Ne vežete se za nikakve koncepte, ideje i vjerovanja. Prepoznajete da vas svako vjerovanje u stvari ograničava. Učite živjeti u sferi nepoznatog. Osjećate skromnost prema misteriji života i znate da, na neki način, ništa ne znate.
Kreativnost se pojačava, kao i motivacija, inspiracija, intuicija i povezanost s unutarnjom mudrošću.

U ovakva stanja možemo ulaziti i izlaziti, a kada jednom dovoljno duboko „uđemo“ i probudimo se, više ništa nije isto. Ili, da ponovim riječi mnogih, „Sve je isto, a sve je drugačije“.


Romana Đekić, konzultantica svjesnog življenja, mentorica Tri principa

Seminari i konzultacije svjesnog življenja na bazi Tri principa http://www.romanadekic.com/seminari.php


Više članaka...

Stranica 5 od 81

5

Jedinstvenih posjetitelja:

mod_vvisit_counterDanas758
mod_vvisit_counterJučer1201
mod_vvisit_counterOvaj tjedan4198
mod_vvisit_counterOvaj mjesec24014
mod_vvisit_counterUkupno od 01.08.2010.1609661

Online:

Trenutno aktivnih Gostiju: 104